Ovako djeca doživljavaju nasilje

Na riječkome Korzu postavljena je izložba neobična naslova "Ja bih voljela sanjati san da se mama i tata pomire i da svi živimo zajedno". Riječ je o crtežima i porukama djece koja su s majkama zbog nasilja u obitelji potražila utočište u Caritasovu domu Sv. Ane.

Na crtežima se vidi kako djeca doživljavaju svađu i nasilje u obitelji. Radovi su godinama prikupljani u riječkom domu sv. Ane koji je 20 godina utočište zlostavljanim majkama s djecom.

Dom može primiti 30-ak osoba. Trenutačno je to privremeni smještaj za šest majki i 12-ero djece. Prosječno u utočištu ostaju tri mjeseca. Oko 30% korisnika utočišta vraća se zlostavljaču.

- Nije samo u tom trenutku pomoći, zaštititi, skloniti nego učiniti jednu rehabilitaciju i socijalizaciju žena iz djece:Danas mnogi od tih korisnika rade u našim i drugim institucijama, objašnjava rektor katedrale sv. Vida Matija Matičić.

Rad sa žrtvama nasilja poziv je koji živiš i voliš, a osmijeh na licima majki i djece i nihov povratak u normalan život - najveća nagrada.