Otvoreno: Podržavate li nastavak štrajka u školama?

Danas je 2000 članova sindikata obrazovanja na Markovu trgu Vladi poručilo: ne odustajemo od zahtjeva za povećanje koeficijenata. Vlada odgovara: trudimo se naći rješenje, štrajk nema više smisla. Nazire li se dogovor i povratak u učionice? Što u pregovorima o osnovici i materijalnim pravima traže ostale javne i državne službe?

- Evo kako će se nadoknađivati dani u štrajku
- Pleša: Dobro je da se radi analiza koeficijenata
- Učionice u Istri i Splitu prazne, prosvjetari poručuju: Nećemo podviti rep!

O tome su u Otvorenom govorili Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava; Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja; Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja; Boris Pleša, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika i Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.Šprem je rekla da Vlada treba uvidjeti da je već 19. dan štrajka i da neće odustati - vrijeme je da se Vlada zapita je li obrazovanje važno u RH, na ustupke ne pristaju, o uvažavanju zahtjeva ovisi do kada će štrajk trajati - dok Vlada ne uvaži naše zahtjeve, štrajkat ćemo.

Aladrović je rekao da komuniciraju o 6,12% povećanju u 2020. za sve javne i državne službenike. Dodao je da žele na stol staviti sve nelogičnosti. Dodao je da su krenuli od nule, nudili neka povećanja, štrajk će se potencijalno nastaviti, a Vlada nudi određena rješenja. Smatra da je svima mjesto za pregovaračkim stolom, dodao je da neplaćanje štrajka nije konstruktivno, te da jedna strana treba popustiti.

- S ovakvim pozicijama će jako teško do do dogovora, dodao je.

Kazao je da sve nelogičnosti žele jednako promatrati.

Mamić kaže da bi nastavak štrajka mogao ugroziti školsku godinu, smatra da je već naneseno mnogo štete učenicima. Dodao je da do kraja godine moraju ispregovarati osnovicu.

Šprem smatra da ako dođe do ugrožavanja školske godine, nije kriv sindikat već Vlada. Rekla je da Vlada svojim postupcima još više demotivira profesore i odgovorna je što nisu uvaženi zahtjevi zaposlenih u sustavu obrazovanja - dok Vlada ne ponudi odgovarajuće rješenje, štrajk će trajati. Slaže se s Aladrovićem da trebaju razgovarati, no Vlada ih je dugo ignorirala, vjeruje da bi ranije već došli do rješenja.

Jagić kaže da su policijski službenici najpotplaćeniji, ispod prosvjete. Smatra da svako zanimanje ima svoje specifičnosti, no sramotno je da policajac s 20 godina staža ima oko 5.800 kn plaće. Dodao je da su oni među prioritetnima u državi - s ovakvim plaćama ne mogu živjeti kao normalni ljudi.

Pleša smatra da su plaćama zadovoljni svi oni koji šute. Rekao je da trebamo govoriti i o onima o kojima se ne priča, a koji su državni službenici - i oni su potplaćeni i imaju niže plaće nego što bi htjeli i treba ih valorizirati kroz koeficijente. Dodao je da treba napraviti funkcionalnu analizu radnih mjesta, što upućuje na analizu koeficijenata - spremni su o tome razgovarati u svakom trenutku.

Jagić kaže da žele od Vlade da podrži da se napravi "ubrzano pregovaranje - bržom dinamikom će brže doći do rješenja.

O zahtjevu da se rad adekvatno valorizira, Aladrović kaže da je otvorena tema cjelovitog uređenja sustava plaća - trebaju se adekvatno i objektivno staviti svi argumenti na stol, da se vidi složenost pojedinih poslova, da vide tko koliko vrijedi. Svjesni su da su svi ti sektori izuzetno bitni za društvo, svima nude rast osnovice dok se ne napravi analiza, zato se Vlada odlučila na ovu taktiku.

- Dok ne završimo analizu, svima povećavamo osnovicu, Tada će se pokazati u kojim sektorima imamo suficit, a u kojima deficit radne snage, dodao je.

Mamić smatra da ovakav model najviše odgovara sindikatima. Rekao je da je ova Vlada u svom mandatu povećala sredstva za obrazovanje za više od 3 mlrd kn. Pojasnio je da se obnavljaju škole, nabavlja se nova oprema.

Šprem je Aladroviću postavila pitanje smatra li da će horizontalni pristup riješiti probleme plaća, on kaže da ako govorimo o redizajnu kompletnog sustava plaća, to će riješiti sve probleme.

Aladrović kaže da i učitelji i liječnici žive od apsolutnih, a ne od relativnih iznosa. Vjeruje da ako učiteljima neće biti problem ako im plaća bude veća za 400 kn. Šprem ne podržava horizontalni pristup, smatra da on nije rješenje, kao što nije rješenje ni čekati što će se dogoditi jednog dana.

- Vlada mora uvidjeti da se reforma školstva provodi upravo sada, rekla je.

Kazala je da puno stvari treba analizirati kako bi se došlo do nekih zaključaka - dok se to ne učini, pričat će se o potplaćenosti.

Aladrović smatra da su dodaci dodatni kamen spoticanja, puno novaca odlazi na te dodatke koji su različiti, ovise o kolektivnim ugovorima koji nesklad čine još većim i nelogičnijim. To su razlozi, naglasio je, da se sve stavi na stol kako bi sustav bio pravedniji.

- Nešto sustavno nije u redu. Sustav je parcijalnim rješenjima doveo do toga da nije održiv i ljudi su nezadovoljni, rekao je.

Na pitanje koliko dugo još možemo izdržati sa štrajkom u školama, Mamić kaže "ne dugo".

- Ovo je kritična granica, dodao je.

Apelira na sve zaposlene u školstvu da imaju razumijevanja.

Na pitanje podržava li profesore, Pleše smatra da su ušli u klinč s poslodavcem. Oni nastavljaju pregovore u ponedjeljak, smatra da nemaju puno vremena jer je i proračun pred Saborom.

Aladrović je ponovi da Vlada stoji kod svog prijedloga, nastavljaju pregovore u ponedjeljak.