Konferencija o pravima djeteta

U povodu 30 godina od prihvaćanja konvencije o pravima djeteta održava se konferencija na kojoj se govori o tome što je postignuto u Hrvatskoj.

Zaključak je da je stanje dobro i da smo napredovali, pogotovo kad je riječ o zakonodavstvu i institucijama.

No još treba mnogo raditi da budemo bolji, rečeno je na sastanku.