Izrabrani suci Visokog kaznenog suda

Državno sudbeno vijeće izabralo je suce Visokog kaznenog suda. To su Marijan Bitanga, Ivan Turudić, Tanja Pavelin, Sanja Katušić-Jergović, mr.sc. Ljiljana Stipišić, dr.sc. Lana Pető Kujundžić, Snježana Hrupek-Šabijan, Željko Horvatović, Tomislav Juriša, Marija Balenović i Sanda Janković. 

Na funkciju suca novoosnovanog Visokog kaznenog suda ukupno se prijavila 21 osoba. Natječaj je objavljen za 15 sudaca, ali je DSV odlučio o samo 11 njih.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio je prije nekoliko tjedana da bi Visoki kazneni sud trebao početi s radom od 1. siječnja. Na tom sudu, najavio je, neće biti na tisuće predmeta jer neće biti preuzimanja predmeta koji su u tijeku nego onih koji će tek doći.