Koliko su zaštićena djeca u Hrvatskoj?

Prije 30 godina donesena je Konvencija o pravima djeteta. Hrvatska je od tada ostvarila brojne pomake, ali problema i dalje ima - osobito u pravosudnom sustavu te u vezi s posvajanjem djece, a posljednjih godina izraženo je i vršnjačko nasilje.

Hrvatska je među prvima u Europi zabranila fizičko kažnjavanje djece, a neprekidno se radi na poboljšanju sustava zaštite.

- Mi smo 2002. osnovali institut pravobranitelja za djecu, imamo Polikliniku za zaštitu djece grada zagreba, koja je primjer dobre prakse svim europskim zemljama, mogu reći i u svijetu, imamo zakone koji čak i dosta dobro štite djecu - smatra prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Ipak, kad je riječ o tome, ističe sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić, nikada nećemo biti potpuno zadovoljni.

- Da svi u institucijama budemo povezani i da čim manje viktimizramo to dijete, da konstantno educiramo osobe koje rade forenzički intervju s tim djetetom, da jednom kada bude zabilježen iskaz, da ga se više ne dovodi na sud - izjavila je.

A u sustavu treba učiniti sve kako djeca ne bi došla do suda, istaknuo je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

- Idemo na strože sankcioniranje počinitelja nasilja i prema obitelji i prema djeci i to su kazneni zakoni, i Zakon o kaznenom postupku i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, ali imamo i Zakon o specijaliziranim sudovima za mladež - naglašava ministar.

Trajna edukacija treba se provoditi i u društvu.

- Ono što smatram da je potrebno i što trebamo graditi je odgovornost, kako pojedinaca tako i cijelog društva za ostvarivanje prava svakog djeteta - dodaje Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predsjednica upozorava na potrebu prevencije nasilja, a posebno se osvrnula na postupak posvojenja djeteta.

- I tu imamo kontradikciju u Hrvatskoj da nažalost imamo puno zanemarene djecu u biološkim obiteljima, dok neki parovi i osobe dali bi život da mogu dobiti dijete i da ga mogu odgajati - naglasila je.

Iako dobar, sustav ima mane, pred kojima ne treba zatvarati oči.