Novi život u Hrvatskoj

Za mnoge migrante bijeg od užasa rata na Bliskom istoku ne predstavlja kraj problema jer u Europi ih čekaju novi.

Nakon dolaska na Stari kontinent žele učiti, raditi i integrirati se u društvo.

No to nije lak zadatak jer, kako je istaknuto na konferenciji Centra za mirovne studije, nedovoljna uključenost politike u te procese otežava im pristup informacijama.