Smanjivanje lista čekanja?

U Opatiji na zdravstvenom kongresu predstavljen je jedinstveni kalendar naručivanja koji će za trećinu smanjiti liste čekanja.

Spajanjem svih zdravstvenih institucija izbjeći će se dvostruko naručivanje pacijenata, i to već od 15. prosinca ove godine.
- U našem naručivanju sada imamo to da se kontrolni pregledi vode kao liste čekanja, a to one nisu. Isto tako imamo dupliranje, a još važnije je ono što sada uvodimo, a to je da će se za klikovne pretrage elektronički utvrditi treba li ta pretraga ili ne. Puno puta se pacijente upućuje na pretrage koje nisu potrebne, rekao je ministar Milan Kujundžić, ministar zdravstva.