Briselski novinari posjetili Rijeku

Četrdesetak novinara, koji prate briselsku administraciju, posjetilo je Rijeku. Najdulje su se zadržali u kompleksu Benčić. Budući je to središnji umjetnički i kulturni kvart u Rijeci.Radovi u kompleksu u punom su zamahu. Cilj je osnažiti gradsku prepoznatljivost na europskoj razini tijekom ove godine, kada Rijeka postaje europska prijestolnica kulture.

Europski novinari oduševljeni Plitvicama

- Slovačka je nekoliko stotina kilometara udaljena od Rijeke, stoga nije problem doći ovamo. Ako Slovaci dobiju više informacija o tome da se Rijeka kao grad modernizira, mijenja, da je pripremljena za nove ponude, a ne da nudi samo more, nego više povijesti i kulture, to je nešto novo i sigurno će ih potaknuti da dođu ovamo, smatra Jaramir Novak, iz Slovačke informativne agencije.