Zagreb: Onečišćenje zraka, pogotovo u Dugavama

Grad Zagreb je objavio kako su povišene koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku, posebno u Dugavama. Zbog toga je indeks zraka loš ili vrlo loš.

U Informacijskom sustavu zaštite zraka (ISZZ), zabilježene su visoke vrijednosti satnih koncentracija lebdećih čestica PM10 zbog čega je na određenim mjernim postajama, osobito na mjernoj postaji Zagreb-3 u Dugavama, evidentirano prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti od 50 µg/m3.

O trenutnim rezultatima mjerenja i stanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba obaviješteni su nadležni Gradski ured za zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, koji su objavili preporuke u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije.

Preporuke za stanovništvo grada Zagreba vezano za povišene satne vrijednosti lebdećih čestica u zraku (PM10) na mjernoj postaji Zagreb-3 u Dugavama.

U preventivnu svrhu ovim se putem izdaju sljedeće preporuke za osjetljive skupine građana Grada Zagreba:

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice za sljedeće skupine građana:

●  djecu,
●  trudnice,
●  osobe starije životne dobi,
●  osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
●  osobe narušenog imunološkog odgovora
●  i osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).

Savjetuje se primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženoga trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava.

Također se savjetuje izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora, poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i slično.

Savjetuje se korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza te izbjegavanje korištenja osobnih automobila te ostalih prijevoznih sredstava otvorenog tipa, poput bicikala, skutera i drugog u području prometnica. Također se savjetuje izbjegavanje grijanja na kruta goriva.