I dimnjačar želi naučiti engleski jezik

U Koprivničko-križevačkoj županiji najviše se otvaraju obrti povezani s informatikom, marketingom, dizajnom i komunikacijama. Zbog toga je važno poznavanje engleskog jezika. Tamošnja obrtnička komora organizirala je besplatne tečajeve.

Koprivnički obrtnik Valentino Belavić vlasnik je tvrtke za promociju na društvenim mrežama. Iako je engleski jezik učio od osnovne škole do fakulteta, kako bi obnovio znanje, upisao je tečaj u Obrtničkoj komori u Koprivnici.

- Dok se dugo ne koristi, zaboravi se, pa sam prvenstveno krenuo na tečaj engleskog jezika da ga svakodnevnije koristim.

Koprivnički dimnjačar ovih dana ima puno posla, no odvoji vrijeme i za edukaciju.

- Prijavio sam se najviše radi toga da mogu razgovarati s poslovnim partnerima, da možemo bar osnovno komunicirati, kaže Goran Trubelja.

Tečaj engleskog jezika jedan je od 120 programa cjeloživotnog učenja koje za svoje članove organizira Županijska obrtnička komora s učilištem POUKA. Organiziraju i informatičke i tečajeve komunikacijskih vještina te edukacije za prijavu na natječaje europskih fondova. Programe cjeloživotnog učenja pohađalo je 1200 obrtnika.

Uz već uobičajene aktivnosti kojima se podupiru djelatnosti podravsko-prigorskih obrtnika, Komora ove godine planira i intenzivnije povezivanje s mađarskim, slovenskim te hercegovačkim obrtnicima.

- Očekuju nas vrlo značajne aktivnosti na licenciranju radionica u kojima će djeca ići na praksu, isto tako očekuje nas relicenciranje postojećih radionica, rekao je Božo Barać, tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.

Inače, broj obrtnika u 2020. u Koprivničko-križevačkoj županiji, u odnosu na početak 2019., veći je za 200, pa ih je sada oko 1450.