Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson o stanju u EU-u

U Europskoj uniji i dalje je glavna sigurnosna prijetnja terorizam. Broj žrtava i napada opada u odnosu na protekle godine, a raste broj spriječenih terorističkih napada.

O stanju u Europskoj uniji Danko Družijanić razgovarao je s povjerenicom za unutarnje poslove Ylvom Johansson.