EMA: Prioritet treba dati većim istraživanjima na lijeku za Covid-19

Europska agencija za lijekove (EMA) pozvala je znanstvenike da daju prioritet većim istraživanjima u kojima se radi na potencijalnom lijeku za Covid-19.

Znanstveni Odbor za lijekove za ljudsku uporabu EMA-e (CHMP), u izjavi koju je objavio u četvrtak, traži usklađen pristup u prikupljanju podataka i pouzdanu metodologiju za klinička ispitivanja za Covid-19 kako bi se na najbolji način iskoristili svi potencijali. Naglašava se potreba da se u ispitivanja uključe sve zemlje članice.

U velika policentrična i sveoubuhvatna klinička ispitivanja moraju se uključiti sve članice EU-a kako bi se omogućio brz razvoj lijeka za Covid-19, navodi agencija.

Covid-19 službeni je naziv bolesti uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. Covid-19 kratica je od COronaVIrus Disease-19.

CHMP naglašava kritičnu potrebu za pouzdanim podacima kako bi se utvrdilo koji će lijekovi koji se ispituju ili prenamjenjuju biti sigurni i djelotvorni za liječenje Covida-19. Izražava se zabrinutost da klinička ispitivanja na malom broju sudionika možda neće osigurati podatke na temelju kojih bi se izvukao čvrst zaključak o učincima određene terapije te dali odgovarajući savjeti zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Europska agencija za lijekova, čije je sjedište zbog brexita premješteno iz Londona u Amsterdam, zadužena je za odobravanje i praćenje lijekova u EU-u.