Drniške gerontodomaćice ne zanemaruju potrebite i šiju zaštitne maske