Ministri financija odobrili odstupanje od proračunskih pravila EU-a

Ministri financija zemalja članica EU-a potvrdili su da su ispunjeni uvjeti za aktiviranje klauzule o odstupanju od proračunskih pravila kako bi se vlade mogle boriti s ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa.

- Koronavirus - iz minute u minutu

- Ministri su postigli sporazum i dali odobrenje Europskoj komisiji da upotrijebi punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno da se primjeni fleksibilniji pristup u primjeni fiskalnih pravila na razini EU-a. Time će se dati mogućnost državama članicama da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji i osigurao što skoriji oporavak, izjavio je hrvatski ministar financija Zdravko Marić, koji je iz Zagreba predsjedavao video-konferencijom ministara financija.

U samom Paktu o stabilnosti i rastu predviđena je mogućnost aktiviranja odredbe o odstupanju od pravila koja se inače primjenjuju, u slučajevima izvanrednih okolnosti. Pakt o stabilnosti i rastu osigurava fiskalnu disciplinu država članica, po kojem deficit proračuna opće države ne smije prelaziti tri posto BDP-a, a javni dug 60 posto BDP-a.

Kada ministri usvoje zajedničku izjavu ta će pravila privremeno biti suspendirana.