Zagreb: mjere oslobađanja od plaćanja režija

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić rekao je danas da će Vladi predložiti formiranje zajedničkog radnog tima radi hitne izrade zakona o sanaciji nakon nedjeljnog potresa u Zagrebu.

Nakon što je u Zagrebu  proglašena prirodna nepogoda, vlasnici oštećenih objekata već danas se mogu prijaviti za odštetu. Zakonski rok za prijavu je 12 dana, no grad je zatražio i produljenje tog roka. Dok traje ugroza koronavirusom gradonačelnik se odrekao 20 posto svoje plaće te najavio oslobađanje od komunalne naknade, pričuve i režija.

Kakva je situacija s ljudima smještenima u Cvjetnom naselju

Bandić je rekao da mu je žao što prijedlog o obnovi fasada i sanaciji pročelja zadnje četiri godine nije naišao na pozitivan odjek u javnosti.

- 80 posto je Grad Zagreb nudio ljudima da pomogne, a 20 posto da oni osiguraju. Odgovorno tvrdim, ovo nitko ne bi rekao u Hrvatskoj osim mene, ja ću to reći jer je to istina, kao da se ispovijedam dragom Bogu, nesretan sam zbog toga, jer da je bilo razumijevanja i da se to napravilo, mi danas ne bismo imali 5 posto štete koju smo pretrpjeli u donjogradskim i gornjogradskim blokovima. To vam govori čovjeku koji je u životu i žbukao i armirao, rekao je Bandić.

Izrazio je sućut obitelji djevojčice koja je poginula nakon potresa te svima onima koji su pogođeni koronavirusom ili potresom.Bandić je rekao da će Zagreb i Holding sve zgrade i kuće koje su dobile ili će dobiti markicu "privremeno neuporabljivo" i "neuporabljivo" osloboditi režija svih društava koja isporučuju javnu uslugu - Holdinga, komunalne naknade i pričuve.

- Apeliram da to učine i HEP, HEP-Toplinarstvo i Hrvatske vode, rekao je Bandić.

Bandić je rekao da su više od 400.000 gospodarskih subjekata u Zagrebu dok traje pošast koronavirusa oslobodili 30 posto komunalne naknade. Kao gradonačelnik je bez Skupštine donio odluku da poduzetnike oslobodi najamnine za prostore u vlasništvu grada, kao i zakupa javnih površina.

Pročelnica Ureda za gospodarstvo Mirka Jozić rekla je kako je prije nekoliko minuta objavljen poziv za prijave šteta oštećenika nedjeljnog potresa. Obrazac je moguće popuniti elektronski da bi se smanjili socijalni kontakti, a tko nema tu mogućnost, može poslati i poštom ili doći do pisarnice i popuniti. Šest je adresa gdje se to može učiniti.

- Nakon prijave štete, gradsko povjerenstvo unosi prijave u registar šteta koji je baza na temelju kojeg će stručno povjerenstvo utvrđivati visinu štete. Zakonom je propisano što se sve može dobiti, koliko i tko se sve može javiti. Oštećenici koji imaju osiguranu imovinu ne mogu se prijaviti, kao ni oni koji nemaju legaliziranu imovinu. Iznimke se mogu raditi. Prihvaćat će se zahtjevi koji imaju štetu preko 60 posto na objektu i njima se može po ovom pozivu, tako je zakon regulirao, odobriti do 5 posto vrijednosti te štete. Vlada iznimno može taj postotak i povećati, rekla je Jozić.Naglasila je da je zakonski rok za prijavu šteta 12 dana, ali da su zamolili Ministarstvo financija da se ti rokovi produže, a oni su im odgovorili da to mogu učiniti koliko god je potrebno s obzirom na koronavirus.

Za 45 obitelji, odnosno 272 osobe smještene u SD-u Cvjetno naselje Zagreb će osigurati urede u nekoliko studentskih soba s ljudima koji će im pomoći u popunjavanju prijava, rekla je Jozić.

Pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić poručio je da su do srijede zaprimili preko 20.000 prijava oštećenja na objektima, a da su timovi obišli više od 1400 objekata. Na terenu imaju 80 specijalističkih timova i 170 inženjera koji svakodnevno obilaze objekte.

Pročelnik Ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč rekao je da je potres narušio koncept samoizolacije, što je omogućilo da se koronavirus još više rasplamsa. Rekao je da će povećati broj testiranja te da je dosadašnji broj od 3000 testiranja na području cijele Hrvatske zasigurno nedovoljan.

- Mora se učiniti značajan iskorak na tom planu, rekao je Jeleč.

Dodao je da je Grad rezervirao 20 milijuna kuna za nabavku zaštitne opreme za liječnike i građane, ali da imaju velikih problema u dopremi zaštite jer su vezani za izvore čija je proizvodnja zaustavljena. Također je objavio da su domovi zdravlja jučer obradili 470 osoba, a da je u Zagrebu u izolaciji 3760 bolesnika.
Zamjenica gradonačelnika i načelnica stožera civilne zaštite Grada Zagreba Jelenu Pavičić Vukičević naglasila je da su im mnoge telefonske linije za prijavu šteta i pomoć zagušene, ali da otvaraju i nove brojeve koje će naknadno objaviti.

- Danas će Gradski ured za prostorno uređenje objaviti javni poziv svim građevinskim tvrtkama u Zagrebu i Hrvatskoj da se prijave na natječaj i pomognu svim javnim službama, da se manja oštećenja saniraju odmah, a ona s potrebnim zahtjevnijim radovima u najskorije moguće vrijeme, najavila je Pavičić Vukičević.