Saborska oporba: U korištenju javnog dobra niz je zlouporaba

Zakon o koncesijama mora biti vrlo precizan jer se u pitanju korištenja javnog dobra susrećemo s nizom zlouporaba, poručila je saborska oporba raspravljajući o Vladinu prijedlogu da se taj zakon izmjeni.

-
Sabor o praćenju građana u samoizolaciji putem mobitela  

Gdje god dotaknemo pitanje koncesija, odnosno korištenja javnog dobra, susrećemo se isključivo sa zlouporabama, tvrdi Tomislav Panenić (NLM) pa navodi plaže u koncesiji na koje građani ne mogu doći, eksploataciju ruda.

Spominje i tri najpoznatije koncesije: za zračnu luku dr. Franjo Tuđman, auto-cestu Zagreb-Macelj i Istarski ipsilon kojima je, kaže, zajedničko da im, u slučaju pada prometa, razliku plaća država.

Silvano Hrelja (HSU) pita se zašto su koncesije percipirane kao siva zona, pa odgovara kako je to zato jer tu ima svašta, nema sustavne kontrole, ima muljana.

Za izmjene koje se predlažu Anka Mrak Taritaš (Glas) kaže da su dobrodošle, tumači kako se kod izrade zakona nikada ne mogu predvidjeti sve situacije, ali se slaže da propuste treba ispraviti.

Zadovoljna je što se jasnije i liberalnije definira mogućnost podkoncesije, budući koncesionar, naime, unaprijed će znati  područje gdje je to moguće. Primjerice, onaj tko dobije koncesiju za marinu znat će da trgovina i kafić mogu u podkoncesiju, objašnjava zastupnica.

U ime HDZ-a zakon hvale Branka Juričev Martinčev i Branko Bačić koji ističe da je prostorni plan preduvjet za bilo kakvo koncesioniranje. 

Zakon o koncesijama donesen je prije tri godine radi usklađivanja s direktivom EU, Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja te direktive te izrazila  određene nedoumice, nakon čega se pristupilo izradi izmjena Zakona. 

Njima se zabranjuje davanje koncesije u području obrane i sigurnosti,  predlaže jasnija definicija gospodarskog subjekta, detaljnije odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije. Direktiva predviđa davanje koncesija između javnih subjekata (in-house) što postojećim zakonom nije predviđeno, pa se i to dorađuje.