Budanko: Zbog ograničenja visine zgrada danas smo živi

Na kraju će svu obnovu građevina oštećenih u potresu, platiti vlasnici građevina ili stanova, rekao je arhitekt Teo Budanko gostujući u HRT-ovoj emisiji Zajedno za zdravlje.

- Nije pitanje što je ili nije obećao gradonačelnik, jednostavno ne vidim na koji drugi način bi se to moglo dogoditi. Ovo što država spominje da bi mogla pokriti 5% troškova, imajte na umu da će pokrivanje tih troškova odraditi građani, fizičke osobe, što znači da će platiti 25% PDV-a za svaki kupljeni crijep, pojasnio je.

PREGLED: Snažan potres u Zagrebu, i niz manjih 

Smatra da bi ozbiljna mjera bila da država pomogne s nekim dokidanjem dijela ili cijelog PDV-a, barem u mjeri koje su direktno posljedica sanacije.

U emisiji je bilo riječi i o tome kako izbjeći da se polovnim rješenjima samo zakamufliraju štete, a ne riješe problemi koji mogu biti fatalni u novom jačem potresu.

- Tehnologija kojom je građen Donji Grad je tehnologija koja je trajala najduže u povijesti gradnje i teško je očekivati da ona na bilo koji način postigne razinu sigurnosti koja bi se danas od nje očekivala, rekao je Budanko.

Govorio je i o iskustvu potresa u Skopju, nakon kojega su gradski oci u Zagrebu ograničili visinu zgrada u Zagrebu. Zahvaljujući tim mjerama, smatra, mi smo svi danas živi.

Naglasio je kako je važno da nakon potresa zgrada ne kolabira, u Zagrebu nije niti jedna, samo dio zabatnog zida. No, postavlja se pitanje dimnjaka jer su stradali svi dimnjaci u Donjem Gradu - kako su zgrade "plesale", rezale su dimnjake pri vrhu.

- Sami dimnjaci su rijetka struktura u zgradama koja ide od podruma do stropa, rekao je.

Smatra da se treba pronaći neka opcija kako koristiti prazne dimnjake. U Zagrebu ima puno zgrada koje su na prijelazu stoljeća ostale niže, a u GUP-u stoji da se Zagreb treba očuvati u svojoj raznolikosti visina, što i je karakteristično za Zagreb. Postavlja se pitanje kako tome pristupiti u budućnosti uz ozbiljnu raspravu sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i konzervatorima.