Ogroman pad u turizmu, posebno u ožujku

Stigli su i podaci E-vizitora o dolascima i noćenjima turista za prva tri mjeseca ove godine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se pad u dolascima od 33,5% i u noćenjima od 20%.

Pad je još vidljiviji ako se promatra samo ožujak kad su nastupile ristrikcije vezane uz putovanja i kretanja. U usporedbi s ožujkom 2019. pad u dolascima je čak 74,5%, a u noćenjima 53%.