Biskup Uzinić: Pandemija pred sve nas postavlja važna pitanja

Dane Uskrsa slavimo u dosad neviđenim okolnostima. Mise bez naroda, vjernici u svojim domovima okupljeni u molitvi u euharistijskim slavljima, povezani putem medijima. Izolacija zbog sprječavanja širenja pandemije oblikovala je kućne crkve koje podsjećaju na prva kršćanska vremena.

Ova situacija ljude je pomalo osvijestila i pokazala im da ono na čemu smo gradili svijet nije nešto na čemu je moguće graditi i da svi zajedno trebamo potražiti ono što je bitno, rekao je dubrovački biskup Mate Uzinić u emisiji U mreži Prvog.

- Sve mjere koje su donesene i koje idu za tim da se zaštiti život najugroženijih među nama svima su pokazale da je ljudski život ono što je najviša vrijednost i da je sve drugo čega se odričemo, poput euharistije, ipak manje vrijedno, rekao je.

- Meni ovo sve sliči rušenju babilonske kule, koja simbolično pokazuje svijet koji gradi nešto na svojoj moći, a kad se dogodi ovakva stvar, sve se to na čemu je gradimo ruši. Problem je što se svatko okreće sebi i brine se za sebe. Mi još nismo došli do tako drastičnih posljedica svega ovoga i nadam se da i nećemo.

- Nesmiljeno smo grabili naprijed misleći da ćemo u bolesnom svijetu ostati zdravi. Ovo pred sve nas stavlja važna pitanja - hoćemo li uništiti ne samo ovaj planet nego i najelementarnije vrijednosti - osoba, zajednica, zaštititi život. To je ono za što se mi u Crkvi zalažemo. Euharistija je trajno u Crkvi, nije prestala postojati. Ona uvijek uključuje sve. I oni koji nisu fizički nazočni u euharistiji su nazočni, ali prioritet je sačuvati živote, da ljude ne dovodimo u situaciju da se zaraze, rekao je don Anton Šuljić.

Na pitanje je li ovo Božja kazna, Šuljić je rekao da je to stajalište pojedinaca koji u Bogu gledaju namrgođenog suca.

- Mi vjerujemo u Isusa Krista koji nam je pokazao da je Bog došao sebe založiti za nas, vjerujemo u Boga koji spašava.

Biskup Uzinić rekao je da kazna postoji zbog posljedica našeg djelovanja i da smo mi sami izazvali kaznu. 

- Ne vjerujem u Boga koji nas kažnjava. On je uvijek u povijesti spasenja tražio načine na koje će ponosno prići čovjeku. Naš Bog je Bog koji ljubi i želi spasiti.

Osvrnuo se i na incident u Splitu.

- Ne služi se Isusu Kristu slaveći u ovom trenutku euharistiju ugrožavajući Isusa Krista u braći i sestrama. Ne mogu razumjeti kako ljudi to ne mogu sada shvatiti. Smatraju se nekakvim junacima koji ne ugrožavaju sebe, ali ugrožavaju druge, najslabije među nama.

Istaknuo je i da oni nemaju policiju i prisilni mehanizam. Da mu se mogu nametnuti suspenzije ili druge mjere, ali da ni uz sankcije ne znači da će se početi drugačije ponašati.