Potpora domaćim tovljačima junadi

Krizu izazvanu pandemijom, sve jače osjećaju domaći tovljači goveda. Glavna tržišta poput Libanona i Italije su zatvorena, a upravo tamo su izvozili veliki tovljači. Oni mali, orijentirani na turističko tržište Zagreba i Jadrana, bore se za opstanak pa su im mjere Vlade i resornog ministarstva slamka spasa.

Ivan Enjingi
iz Hrnjevca odveo je stado u zelenu ispašu na papučkim pašnjacima. Uzgoj je ekološki, tov je spor. Zato se ovaj uzgajivač nada da će zagrebačko tržište biti otvoreno u pravom trenutku. Kada telad bude za prodaju.

-  Ja sam siguran da će biti dobro, samo moramo raditi, moramo proizvesti jer čovjek bez mesa ne može, posebno kvalitetnog mesa - kaže Enjingi.

Obitelj Strapač uz stopedest mliječnih goveda, isto toliko tovi. Opskrbljivali su mesnice na Jadranu, no zbog pandemije i upitne turističke sezone, sve je stalo. Veliki tovljači koji su lani uvezli 40 posto više žive stoke za tov jer su imali kupce u Libanonu i Italiji, sad bi mogli preplaviti domaće tržište.

- Ako ne budu mogli izvesti, oni će naše tržište zaštopati, zasititi i neće se moći plasirati roba, past će cijena - pribojava se Željko Strapač iz Vetova.

Zasad ih spašavaju mjere Vlade koje im osiguravaju plaće i likvidnost te odgodu kreditnih zaduženja. Domaći tovni potencijal, a ne onaj uvozni, kaže resorna ministrica, jače se potiče ove godine i potporama u poljoprivredi.

- Sve grane u poljoprivredi trpe posljedice ove krize i mi moramo biti pravedni. Tovno govedarstvo ima zato najveći udio u omotnici za izravna plaćanja i u omotnici za proizvodno vezana plaćanja u poljoprivredi - uvjerava ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Tako su tovljačima na raspolaganju gotovo 102 milijuna kuna potpore. I to za tovnu junad, pašni sustav krava - telad te krave dojilje. I više nego dvostruko u odnosu na potporu koju je ovaj sektor imao prije četiri godine kada je ona bila samo 45 milijuna kuna.