Preporuke za Hrvate i strance koji ulaze u RH

Hrvatska je otvorila svoje granice. Naši državljani nakon ulaska u zemlju više nisu obvezni ići u dvotjednu samoizolaciju. Strani državljani za prelazak granice trebaju posjedovati dokumentaciju kojom mogu dokazati da ulaze u Hrvatsku zbog važnih osobnih ili poslovnih razloga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke kojih se 14 dana trebaju držati svi koji uđu u zemlju.

Sve o koronavirusu, posebne stranice
Koronavirus - epidemija iz minute u minutu


Kod ulaska u RH za hrvatske državljane ne provodi se više mjera samoizlacije u trajanju od 14 dana već im prilikom ulaska granična policija uručuje letak  s uputama HZJZ-a. Preporučuje se da ograniče kontakte s drugim osobama te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u RH.

Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu, mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta - da posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine u RH ili plovila, da dolazi na sprovod, da posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje poziv gospodarskog subjekta u RH, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak ili poziv na poslovni sastanak.

Svi ostali strani državljani koje imaju neki poslovni razlog, koji se trenutačno ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju svoju namjeru ulaska u RH trebaju najaviti na e-mail adresu: uzg.covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Te su osobe dužne svesti kontakte s drugima na nužni minimum i pridržavati se uputa o smanjenju rizika od prijenosa bolesti, tijekom 14 dana od dana ulaska u RH, mjeriti tjelesnu temperaturu u jutarnjim satima te ako je viša od 37,2 Celzijeva stupnja i ako imaju bilo koje znakove bolesti, trebaju se telefonom javiti izabranom liječniku obiteljske medicine ili teritorijalno nadležnom epidemiologu.

Ako osobe nakon ulaska u Hrvatsku razviju simptome bolesti, trebaju ostati u svom smještaju i javiti se telefonom domaćinu, tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa ili nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite, a izvan njihova radnog vremena poziva hitnu medicinsku službu ili telefonom kontaktira najbližu COVID ambulantu.

Ako pri ulasku u Hrvatsku osoba pokazuje znakove bolesti, granična policija će obavijestiti sanitarnog inspektora. Tim osobama preporučuje se da ne ulaze u RH, a ako zbog neodgodivih razloga ipak moraju prijeći državnu granicu, upućuju se najkraćim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i liječenje, odnosno, na testiranje i u izolaciju.

Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Hrvatsku. Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i objašnjenja na info broju 112 ili 113.