New York Times hvali našu borbu protiv koronavirusa

Ugledni New York Times objavio je članak o borbi protiv koronavirusa.

Pohvaljene su Hrvatska i Grčka za rano poduzimanje mjera za suzbijanje epidemije.

Zaključuje se da su postigle dobre rezultate zahvaljujući uspješnoj suradnji s građanima naučenima na izvanredne situacije, prije svega zbog nedavnog rata ili financijske katastrofe.