HZJZ izdao preporuke za kupanje u moru i bazenima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama te preporuke za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova. Nadziranje provpđenja preporuka, kazao je ravnatelji HZJZ-a Krunoslav Capak provodit će Civilna zaštita i inspekcija.

Preporuke za kupanje

Na plažama je nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima, pravilnom ponašanju i mjerama zaštite. Također je na razumnim i vidljivim mjestima potrebno postaviti dezinfekcijska sredastva, zajedno s uputama za korištenje. Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se udaljenosti od 1,5 metra.

Koncesionar bi trebao i osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku.

Doznajte sve detalje u preporukama za plažeDistanca od 1,5 m


Pri kupanju, također se preporučuje držati distancu od 1,5 m. A čišćenje i dezinfekcija sanitarnih čvorova trebalo bi se obavljati svaka dva sata, po potrebi i češće. Također, provođenje monitoringa vode/mora provodit će djelatnici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji.

U bazenima maksimalno 15 osoba na 100m2

Prije ulaza na čisti dio bazenskog kupališta (bazen s površinom oko bazena) korisnici se obvezno moraju tuširati i proći kroz predbazen (dezbarijera) za pranje nogu. Voda u predbazenima (dezbarijerama) mora biti hiperklorirana ili obvezno sadržavati dezinfekcijsko sredstvo.

Za prostore bazenskih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak u prostorima je dopušten istovremeni boravak prostora  određuje se prema načelu 15 osoba na 100 metara četvornih neto površine  (uključujući površinu bazena).

Bitno je održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode i osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena. Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode provodi se na uobičajen način.

Doznajte sve detalje u proerukama za bazene

Sušila za ruke zamijeniti ubrusima


Treba provoditi redovite provjere kako osiguralo pravilno funkcioniranje dozatora za sapun i dezinfekcijska sredstva. Sušila za ruke preporučuje se staviti izvan funkcije te da se zamijene jednokratnim papirnatim ubrusima.

Upute za zaposlene

Potrebno je održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, treba pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Treba redovito prati ruke sapunom i vodom ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem.

Prije dolaska na posao, osoblje treba u jutarnjim satima izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne smije dolaziti na posao dok se ne telefonski ne javi obiteljskom liječniku.