Novotny: Hrvatska zaostaje u industrijskom razvoju

Hrvatska bi se trebala ugledati na zemlje kao što su Slovenija, Češka, Slovačka i Poljska koje su 2004. godine ušle u EU i koje su započele s tranzicijom u isto vrijeme kao i mi rekao je u emisiji Studio 4, Damir Novotny, ekonomski analitičar.

- U to je vrijeme proces tranzicije u Istočnoj Europi vodila je Svjetska banka. Rečeno je kako se brzo mora izaći iz planske ekonomije, nedemokratskog ekonomskog sustava i krenuti prema slobodnoj tržišnoj ekonomiji, usvojiti snažan institucionalni okvir i vama će ekonomija početi rasti, rekao je i dodao kako Hrvatska nije završila proces tranzicije i otvorila vrata investitorima kao što je to bilo u Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj.

Rekao je kako su ove 4 zemlje one koje bi nam trebale biti uzor.

- One su početkom tranzicije strukturirale svoje ekonomije tako da privatni sektor stvara nova radna mjesta. Za to su se koristili i Europski fondovi i nacionalni izvori, a državni je sektor ostao u segmentu pružanja javnih usluga i investiranje tamo gdje privatni sektor to ne želi.

Naglasio je kako je Hrvatska na početku tranzicije imala rat pa nakon njega obnovu koja je predugo trajala zato što nismo mogli koristiti inozemna sredstva, a domaća štednja je bila mala.

- 2000. godine tranzicija je praktično zaustavljena. Vlada Ivice Račana je zaustavila proces prilagođavanja ekonomskog sustava. Oni su više išli prema političkom prilagođavanju EU. Tu smo propustili gotovo dva desetljeća realne konvergencije prema najrazvijenijim zemljama EU, kao što su to učinile Slovenija, Slovačka, Češka i Poljska, rekao je i dodao kako su Slovenija i Češka, danas najnaprednije zemlje Istočne Europe i one su na prosjeku EU, a Hrvatska je na 60 posto razvijenosti EU.

- Hrvatske Vlade su se odlučile na investiranja u infrastrukturu. Hrvatska ima najviše autocesta u svijetu po glavi stanovnika. To je pogrešna odluka Vladina usmjeravanja resursa, naglasio je i dodao kako su zagovornici toga govorili da će takve investicije ubrzati ekonomski razvoj, da će donijeti velike efekte, ali to se nije dogodilo.

Rekao je da smo ulagali u željeznicu, efekti bi bili mnogo veći.

- Slovenija, Češka, Slovačka i Poljska, ulagale su u industrijsku infrastrukturu. Stvarali su pretpostavke za novi ciklus  industrijskoga razvoja. Hrvatska nema ni jedne značajnije investicije u industriju u proteklih 20 godina. Hrvatska zaostaje u industrijskom razvoju, naglasio je Novotny i dodao kako Hrvatska nije stvorila dovoljno radnih mjesta u industrijskom sektoru nego smo igrali na kartu infrastrukture i turizma.

Naglasio je kako će se Hrvatska lakše izvući iz ekonomske krize koja dolazi nago iz one koja je bila 2009. godine.

Na pitanje gdje bismo trebali uložiti europski novac koji ćemo moći povući, Novotny je rekao kako su se do sada vlade odlučivale za usmjeravanje novca prema javnom sektoru, ali on ne može biti pokretač razvoja. Primjer toga je Pelješki most koji je čista politička odluka. Takve investicije su mrtvi kapitali.

-  Imamo iskustvo i nadamo se da će novac, oko 10 milijardi eura, koji dobijemo od EU biti usmjeren u stvaranje novih radnih mjesta koja nam kronično nedostaju, prema prerađivačkoj industriji, prema proizvodnji hrane i energije, rekao je.

Istaknuo je kako se može dogoditi da političari budu kočničari i da loše odluke političkih elita, komplicirani i mnogobrojni propisi odbiju domaće i strane investitore.

- Korupcija i siva ekonomija uvijek su posljedica politike i nedostatka institucija, zaključio je i dodao kako ni jedna Vlada u Hrvatskoj nije jačala institucije.