Dražin Lovrec: Cijene ne možemo kontrolirati, ali osuđujemo ratno profiterstvo

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec kazala je u emisiji "Studio 4" da nije bilo poziva s terena u vezi zahtjeva za pregled objekata zbog štete od potresa koji su bili u Zagrebu unazad nekoliko dana, ali slabijeg intenziteta.

Kazala je da je do sada pregledano 25.000 zgrada, te je ostalo još 200-tinjak zgrada koje se trebaju pregledati.

- Kolege su na teren izašle odmah kada je šteta bila velika. Procijenili su oštećenja pojedinih zgrada. Naljepnice su bile crvene, žute i zelene. Crvene znače da su zgrade neuporabljive, žute da su privremeno neuporabljive, a zelene da su uporabljive. Nakon prvog hitnog pregleda, ljudi kojima je život bio ugrožen morali su iseliti iz zgrada. Najveće štete su bile na dimnjacima i s time su oštetili krovnu konstrukciju i zbog toga je postojala opasnost od urušavanja. Ako se ta šteta popravila, bilo je drugih pregleda. Nakon popravka, iz nekih zgrada zvali su kolege na novi pregled i te naljepnice su se promijenile, istaknula je Dražin Lovrec.

Naglasila je da po postojećoj zakonskoj regulativi inženjeri građevinarstva mogu raditi na jedan ili nula. Što znači da se zgrade mogu obnavljati po postojećoj zakonskoj regulativi, tj. na punu otpornost zgrade uslijed potresnog djelovanja ili nula znači to da možemo samo pokrpati ili popraviti štetu koja je nastala što nije dobro, poručila je.

- Slijedom toga naši inženjeri, statičari, članovi komore su se obratili našem resornom ministarstvu i uputili ih na taj problem koji nas ograničava da sad u vremenu kad zakon nije donesen ne možemo adekvatno popraviti naše zgrade. Uputili smo prijedlog da zakonodavac ide u izmjenu zakonskih akata. Tako da smo zajedno s ekspertnom skupinom odradili sastanke u ministarstvu i krenulo se u izmjenu tzv. tehničkog propisa za građevne konstrukcije da se temeljem te regulative u ovom prijelaznom periodu može pristupiti obnovi i izradi dokumentacije na više razina, dodala je Nina Dražin Lovrec.

Istaknula je da se ne može pristupiti obnovi ako nema projekta tehničkog rješenja. Rekla je da je to veliki problem za građane.

- Što se tiče cijena, ne možemo kontrolirati cijene jer je to tržišna kategorija. Svako ratno profiterstvo osuđujemo i treba biti realan kod davanja ponude za obnovu potresom oštećenih zgrada, poručila je.

- Međutim to su specijalni radovi te se ne mogu odvijati normalno. To je mala količina radova, a veliki opseg pripreme svih sudionika u gradnji. Ne mogu komentirati te cijene, do nas isto dolaze informacije da su cijene otišle u nebo, dodala je.

Dražin Lovrec je kazala da je Građevinski fakultet sa svojim stručnjacima i Hrvatska komora inženjera građevinarstva sa svojim ekspertima izradila priručnik "Urgentni program potresne obnove" koji će koristiti projektantima.