4. industrijska revolucija: Kompanije traže nove dobavne pravce

U Zagrebu se održava konferencija o 4. industrijskoj revoluciji na kojoj su se okupili ključni domaći gospodarstvenici. Cilj je učiniti Hrvatsku konkuretnom na europskom tržištu kada je riječ o inovacijama i digitalnim tehnologijama.

Zbog krize izazvane koronavirusom velike europske kompanije traže nove dobavne pravce za robu, sigurnost im je na prvome mjestu, a ne cijena i tu bi, smatraju stručnjaci, Hrvatska trebala iskoristiti svoju priliku, ponajprije u energetici.

- Ponekad smo ispred ostalih ili smo dobri sljednici, u energetici Hrvatska pokazuje da se može biti inovativan i da se može slijediti svjetske trendove, rekao je Slavko Krajcar s FER-a.

- Sad već ima dosta signala da dio koroporacija sad traži alternativne dobavljače iz EU-a i tu je prilika za Hrvatske proizvođače. Same firme već čine dosta da dignu digitalizaciju da naprave modernu industriju, rekao je Miodrag Šajatović, urednik Lidera.