Ministar Marić o poreznom rasterećenju

Svjesni smo da su naši indirektni porezi visoki i da ih treba smanjivati kao trošarine ili PDV, rekao je uoči užeg kabineta Vlade, Zdravko Marić, ministar financija.

- Mi smo u izborni program stavili određene izmjene, oko toga stojimo i to će biti sastavni program Vlade. Svjesni smo da su naši indirektni porezi visoki i da ih treba smanjivati kao trošarine ili PDV. Porezni sustav ima nekoliko principa, i analiziramo koji su dosad učinjeni elementi. Ne možemo zanemariti ni koronu, situacija s proračuna uvijek stupa s početkom kalendarske godine. Nakon 4 godine uravnoteženog proračunana, imat ćemo manjak. To ćemo nadomjestiti u smislu financiranja kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu i situacija je pod kontrolom, ali velike izmjene zakona neće se dogoditi u ovoj godini, rekao je Zdravko Marić.

Ministar financija kaže kako će se nastaviti s rasterećenjem, ono se treba dogoditi, ali ne ove godine.

- Za ovu godinu predviđeno pad, deficit. Smanjivanje poreza nije garancija da će neto plaće porasti. Kroz individualno smanjivanje poreza, proširi se baza i potaknu investicije. Kriza ne mora uvijek biti izazov, već i šansa, zaključio je.