Stipić: Kreditni rejting nam je stabilan, ali rezovi se trebaju napraviti odmah

Ekonomski analitičar i financijski savjetnik Hrvoje Stipić u emisiji "Studio 4" rekao je da su u ovom trenutku najbitniji rezultati završetka kvartala koji završava 30.9. i tada će se vidjeti pravo stanje turističke sezone.

Naglasio je da je sada teško raditi bilo kakve projekcije i neozbiljno je baratati s postotkom dok se ne vide realni rezultati. Istaknuo je da dinamika Hrvatske ekonomije ovisi o turizmu, poljoprivredi, maloprodaji, ali ipak najviše o turizmu.

Stipić je dodao da u Sektoru civilnog zračnog prometa možemo očekivati gubitke od 50-60% na razini jedne godine.

- Tako će biti i u cestovnom sektoru i maloprodaji. Proizvodne firme odnosno društva koja se bave proizvodnjom, njima će prihodi padati 30-40 posto, poručio je Stipić.

Naglasio je da je teško procijeniti stvarne efekte, ali misli da će situacija biti i gora od one koju su projektirali Svjetska banka i Europska komisija.

Stipić je naglasio da se troškovi moraju smanjiti jer gubitci koji će biti iskazani na 31. prosinca reflektirat će se i na financijski položaj društava i odnose s bankama.

- Onaj koji to nije počeo, nema više vremena. S druge strane nije problem utvrditi koliki je gubitak, nego brzina kako poskočiti i napraviti  pomak i vratiti se na tržište, dodao je .

Ekonomski analitičar Stipić istaknuo je da su  hrvatski poduzetnici pokazali izdržljivost punih dvadeset godina i da znaju što i kako napraviti.

- Pitanje je financijske podrške banaka, a tu moramo istaknuti državu, jer ipak smo mi na neki način državna protekcionistička ekonomija, naglasio je.

Stipić je dodao da će doći do pada životnog standarda, a da su najugroženije socijalne skupine koje su uvijek bile ugrožene.

- Mislim da će prvo trpjeti investicije, ulaganja, standard koji je u posljednje dvije godine nešto bolji radi provedenih reforma Vlade. Međutim mislim  da će se opet država trebati pokazati, odustati od jednog dijela kolača i dati ljudima odnosno građanima. S druge strane loše je stanje i u jedinicama lokalne samouprave u gradovima gdje prihodi od prireza padaju. Imat ćemo tešku situaciju i u gradovima, manjak razine komunalne usluge, dodao je.

Stipić je naglasio da je dobro što nas strani investitori podržavaju i interes za naše obveznice je nekoliko puta veći od naše ponude. Dodao je da nam je kreditni rejting stabilan i imamo jednu stabilnost. Poručio je da će se država i dalje morati zaduživati i krpati rupe u proračunu i čekati iduću sezonu.

Stipić smatra da će javni dug biti i veći od 80,6% BDP-a, ali da nas to ne treba zabrinjavati.

- Nismo mi samo u problemu, cijelo okruženje je u problemu, dodao je.

Naglasio je da se ključni rezovi trebaju raditi odmah, a ne čekati drugu, treću ili četvrtu godinu.

- Javni sektor u ovom trenutku treba kontribuirati tako da ne preuzme teret na privatni sektor kao u zadnjoj krizi, istaknuo je.

Stipić je poručio da se treba promijeniti model, način i pravila ulaganja mirovinskih fondova i dati im priliku da oni upravljaju s imovinom naših najvećih i najboljih tvrtki.

- Na taj način ih financirati i optimizirati taj cijeli proces, tu javnu uslugu na koju smo navikli. Mi imamo odličnu elektroenergetiku, zdravstvo i školstvo. Nismo ni svjesni da živimo u dobro uređenoj državi, uvijek ima grešaka i loših svari, ali na kraju država se mora maknuti od ekonomije i mi moramo postotak ovisnosti ekonomije o javnom sektoru smanjiti sigurno 10-15 posto, poručio je Stipić.