Kraljevica: Remorkeri oteglili "Galeb" u riječko brodogradilište

U Kraljevici dva remorkera oteglila su brod "Galeb" iz tamošnjeg brodogradilišta na dokovanje u riječko brodogradilište "Viktor Lenac".

Tijekom dokovanja u Brodogradilištu "Viktor Lenac" na brodu će se oprati podvodni dio, ispustiti zaostale tekućine iz tankova dvodna i odstraniti talog, zamijenit će se čelični limovi na podvodnome i nadvodnom dijelu vanjske oplate, očistiti osovinski vodovi i osovina kormila, demontirati i urediti sidra, zaštititi ih od korozije i vratiti natrag te obaviti još neki nužni radovi.

Ondje će se 14 mjeseci raditi na prenamjeni broda, inače zaštićenog kulturnog dobra - koje će postati muzej s pratećim komercijalnim sadržajima.

Dosad su, doznaje se iz Grada Rijeke, izvedeni radovi na cijeloj sanaciji, uklanjanju i zbrinjavanju  azbesta, obavljena je demontaža drvene palube, demontaža i sanacija nepotrebne brodske opreme te demontaža dijela opreme koja je predana Muzeju grada Rijeke na restauraciju, a djelomično su zamijenjeni čelični limovi nadgrađa, demontirane su i zbrinute zidne i stropne drvene obloge, ugradbeni namještaj i vrata.

Projekt obnove i prenamjene broda Galeba u brod muzej dio je projekta Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine za koji je Grad Rijeka nepovratno dobio 68,9 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.