Pulska Arena - nezaobilazna destinacija

Pulska Arena ima petinu lanjskog broja posjetitelja. Prošle ih je godine imala rekordnih pola milijuna. Manje turista znači i manje prihoda.

Ranijih godina, Arena je dnevni znala primiti i do 3.000 posjetitelja, sada ih je znatno manje.

- Najviše smo imali jednog kišnog dana, 2.366 posjetitelja. Inače ih je između 1.200 i 1.700. U ovoj situaciji smo zadovoljni tim brojkama, rekao je Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre.

Građena je u I. stoljeću, u vrijeme vladavine cara Vespazijana, u isto vrijeme kada se gradio i poznati Koloseum u Rimu. Stoga je nezaobilazna destinacija brojnih turista koji stižu u Istru.

Zbog cijele je situacije cijena ulaznica snižena. Iznosi 50 kuna za odraslu osobu i 25 za dijete. Zbog manje posjećenosti, uprihodovat će se manje novca.

- Prošle je godine prihod bio od ulaznica u amfiteatar oko 18 milijuna kuna. Ove godine su projekcije da ćemo imati oko 3.5 milijuna kuna. Znači pad od nekih 80%, dodao je Komšo.

Zbog toga većih radova na pulskim spomenicima neće biti. Usmjerit će se uglavnom na njihovo održavanje i čišćenje.