Krulčić: Pazin je prvi u Istri sanirao i zatvorio odlagališta otpada

Pazinski gradonačelnik Renato Krulčić istaknuo je u utorak u povodu završetka provedbe EU projekta "Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V - IV. faza" da je Pazin prvi grad u Istri koji je sanirao i konačno zatvorio sva svoja odlagališta otpada.

Ustvrdivši na konferenciji za novinare kako je to rezultat sustavnog ulaganja u zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Krulčić je podsjetio da je Grad Pazin u proteklih pet godina u održivo gospodarenje otpadom uložio više od 28 milijuna kuna gradskoga i europskog novca.

- Izgrađena je pretovarna stanica, stacionarno reciklažno dvorište, nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, sustavno se ulaže u izobrazbu i informativne aktivnosti, okončana je sanacija bivšeg odlagališta inertnoga građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i svi radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima, rekao je Krulčić.

Podsjetio je da je taj projekt sufinanciran u sklopu poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada", financiranog iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 11 milijuna kuna.

Osim današnjeg zatvaranja EU projekta "Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta Jelenčići V - IV. faza", očekuje se uporabna dozvola i uskoro zatvaranje EU projekta sanacije starog odlagališta na kojem su svi radovi završeni još početkom srpnja.

Predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladimir Burić objasnio je kako se na lokaciji "Jelenčići V" odlagao otpad s područja grada Pazina i okolnih općina od 2006. do 2018. godine, kada se otpad počeo zbrinjavati u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Kaštijunu. Procjenjuje se da je na tom odlagalištu ukupno odloženo oko 53.320 tona otpada.

- "Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V IV. faza", završetak sanacije bivšeg odlagališta građevinskog otpada Lakote i sanacija starog odlagališta tri su kapitalna projekta u 2020. koja Pazinštinu i središnju Istru svrstavaju među vodeće regije u segmentu zaštite okoliša, poručio je Burić.

Istaknuo je da su zatvaranjem odlagališta spriječeni mogući negativni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš tako što su se zaštitile podzemne i površinske vode, smanjila emisija stakleničkih plinova te zaštitio i očuvao okoliš.