Stojak: Smanjenje broja dužnosnika neće donijeti očekivane rezultate

Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak na današnjoj konferenciji za medije se osvrnuo na najave o smanjenju broja dužnosnika u županijama, gradovima i općinama.

Pohvalio je namjeru Vlade, ali i poručio da to neće donijeti očekivane rezultate ako se ne smanji broj nepotrebnih funkcija i u gradu Zagrebu.

- Ta reforma koja se sada pokušava napraviti u prvom koraku će biti besmislena i neće polučiti očekivani rezultat, ako istovremeno, paralelno s ovim promjenama na nacionalnoj razini se neće ići u promjene ustroja grada Zagreba, a pogotovo u smanjenje broja svih vijećnika na razini mjesnih odbora i gradskih četvrti, naravno i gradske Skupštine koji se biraju, kazao je Stojak.Ističe da je to preduvjet da bi se građane uključilo u odlučivanje, a grad bio učinkovitiji i da bi se novcem bolje upravljalo.

Prema podacima Ministarstva uprave koje je naveo postoji oko 8600 raznih dužnosnika koji se biraju na lokalnim razinama, a s planiranim smanjenjem od 20 posto bilo bi ih oko 6500.

- U Zagrebu na svakim lokalnim izborima na razini Gradske skupštine, gradskih četvrti i mjesnih odbora biramo više od 1600 ljudi, kaže.

Paralelno s promjenama na nacionalnoj razini ići i u preustroj Zagreba

Gradske četvrti za svoje projekte na godišnjoj razini imaju 700 milijuna kuna, a puno toga se ne realizira kako je planirano. Oko 30 milijuna kuna se godišnje isplaćuju samo za naknade vijećnicima na razinama mjesnih odbora i četvrti, a preustrojem bi se, naglašava, postigle velike uštede.

- Ustroj mjesne samouprave Zagreba u ovakvom obliku, s 218 mjesnih odbora, 17 gradskih četvrti glomazan je i nepotreban, troše se ogromni novci koji se mogu pametnije utrošiti, poručio je Stojak koji procjenjuje da bi se preustrojem u prvom koraku uštedjelo oko sedam milijuna kuna.

- Apeliram ne samo na Vladu, već i na Gradsku skupštinu, Gradsku upravu i većinu u Skupštini da paralelno s promjenom na nacionalnoj razini, s izmjenama Statuta Grada Zagreba, svih onih odluka koje reguliraju izbor svih članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, da krenemo u ozbiljnu javnu raspravu, rekao je.

Pozvao je kolege u Skupštini, "koji su sada i u Saboru, da kao što su glasni oko obnove Zagreba, budu glasni i oko izmjena statuta Zagreba".