Đikićevih 10 savjeta za jesen i borbu protiv koronavirusa

Znanstvenik Ivan Đikić na svom LinkedIn profilu objavio je članak u kojem je navedeno deset savjeta za Hrvatsku kako bi se što bolje pripremila za epidemiju koronavirusa ove jeseni.

Ivan Đikić
smatra kako se zdravlje građana, zaštita socijalno ugroženih i neometana školska godina može postići dosljednom provedbom bazičnih mjera koje je napisao kroz deset savjeta.

1. Donositi odluke na temelju točnih znanstvenih podataka, koji moraju biti kritično evaluirani.

2. Testirati više, brže, efikasnije i točnije, te ciljano testirati definirane grupacije. Brža testiranja važna su za liječnike primarne prakse zbog diferencijalne dijagnoze s drugim respiratornim bolestima.

3. Donositi epidemiološke mjere na temelju transparentnih informacija te biti odgovorni za njihovu primjenu. Dati veće ovlasti i odgovornosti regionalnim centrima javnog zdravstva.

4. Pripremiti i bolje povezati zdravstveni sustav – od liječničkih ordinacija, centara za testiranje do bolnica.

5. Povećati brigu o oboljelima (od tumora i drugih bolesti) unutar bolničkog sustava te osigurati njihovu pravovremenu dijagnostiku i terapiju.

6. Uvesti pravilni program cijepljenja protiv gripe među zdravstvenim radnicima, rizičnim populacijama i drugim građanima.

7. Osigurati sigurno školovanje djece i studenata pravovremenim pripremama i preventivnim mjerama. Neophodno je uključivanje raznih struka u odluke o programu školovanja uključujući i roditelje. Pripremljenost programa koji se sada provode u školama u Njemačkoj su dobar putokaz.

8. Unaprijediti javnu komunikaciju Stožera. Jasno, iskreno i konzistentno komuniciranje odluka prema javnosti.

9. Potrebna je javna i činjenična kritičnost prema odlukama Stožera te njihovo prihvaćanje odgovornosti zbog mogućih propusta i grešaka. Za političare, kao i za znanstvenike, treba vrijediti da su kritika i samokritika vrline, a ne slabosti.

10. Obrazovanje i motivacija građana da se pridržavaju mjera: održavanje distance, nošenje maski prema preporukama, osobna higijena, prijava prvih simptoma, pravovremeno testiranje, dodatna briga o bližnjima, posebno o rizičnoj populaciji.