Tema dana: Milanovićevo Vijeće za energetsku tranziciju

Predsjednik Republike Zoran Milanović osnovao je Vijeće za energetsku tranziciju koje će se baviti pitanjima prelaska na čiste i održive izvore energije i zaštitom klime.

Ideja je da stručnjaci koje je okupio izrade dokument koji bi mogao ići u zakonodavnom smjeru kao doprinos procesu, na putu na kojem se Hrvatska nalazi.

Na čelu Vijeća je dr. sc. Julije Domac, ujedno i posebni savjetnik predsjednika za energiju i klimu, a koji je gostovao u Temi dana HTV-a.

Kakvi će sve stručnjaci biti u Vijeću?

- Željeli smo okupiti grupu ljudi koji su po stručnom, znanstvenom i provedbenom kapacitetu u stanju napraviti konkretne prijedloge, ističe na početku.

Dodaje da su jučer započeli s radom, da izrađuju stručnu podlogu te da će plasirati više dokumenata prema tematskim područjima.

Surađivat će i s nadležnim ministarstvima dodajući da će im slati svoje prijedloge.

Hrvatska godinama investira u obnovljive izvore energije više nego u druge izvore dodajući da na tom području trenutno jako dobro stojimo.

- Moramo ubrzati aktivnosti da ne zaostanemo u odnosu na jedan relativno dobar rezultat koji sada imamo, smatra Milanovićev savjetnik. 

- Nema boljeg ulaganja za prosječnu obitelj nego primjerice u fotonaponsku elektranu na vlastitom krovu. To je "mirovinski fond par excellance", ističe Domac.

Dodaje da su nacionalni interesi Hrvatske obnovljivi izvori energije i čista energija.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku: