Pokusno polje za uzgoj ratarskih kultura

Virovitičko-podravska županija sufinancirala je u Vaškoj izgradnju jedinstvenog pokusnog polja u Hrvatskoj površine gotovo 5 hektara na kojemu se ratarske kulture natapaju kap na kap podzemnim sustavom cijevi. Tako se mogu udvostručiti prinosi.

Na pokusnom polju Siniše Hrgovića dozrijeva kukuruz šećerac, sjemenska soja i šećerna repa, a prinosi su kaže i više nego zadovoljavajući. Za to je zaslužan inovativan izraelski sustav čije su cijevi za natapanje kap na kap postavljene na 35 centimetara dubine u pjeskovito aluvijalno tlo. One raspršuju vodu točno ispod biljke koja razvija korijen prema izvoru vlage.

- To su značajne uštede na količini vode, nema gubitaka, a osim toga dakle nema isparavanja, nema direktne dozacije vode na list dakle nema pojave bolesti, nema opasnosti da će se razvijati bolesti u ovakvim usjevima. Znači voda je stalno u tlu i nema šokova za biljku, dakle biljke su pod stalnim jednom kapacitetom tla za vodu gdje onda ona nesmetano raste, rekao je Hrgović.

Ovakav sustav razlikuje se od dosadašnjih u Hrvatskoj, a vijek trajanja cijevi u zemlji je od 15 do 20 godina. Uz vodu, biljkama se mogu dodavati i prihrane, a ujedno je i fleksibilan.

Pokusno polje nalazi se u sklopu sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška koje se prostire na 1280 hektara, a voda se crpi iz obližnje rijeke Drave. Vrijednost investicije je 200 tisuća kuna od čega je pola iznosa sufinancirala Virovitičko-podravska županija koja je već putem fondova Europske unije i kroz nacionalna sredstva uložila više od 150 milijuna kuna u sustave navodnjavanja.

Iako je proteklih dana palo dosta kiše, ova je godina za ratare relativno sušna pa su ih oduševili postignuti rezultati na pokusnom polju.

Županija uz postojeće 2.000 hektara pod sustavima navodnjavanja planira njihovu dogradnju te u idućim godinama povećanje površine na 5.000 hektara. Ujedno s resornim ministarstvom razgovaraju o mjeri kojom bi se ratarima sufinancirala nabava opreme za navodnjavanje.