Sa zatvorenog dijela sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 7. sjednice, Vlada je utvrdila odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije broj 2020/2247, u vezi s putnim aranžmanima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Također, Vlada je usmeno izvještena o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec kolovoz te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke je na poveznicama:
Pregled zakonskih prijedloga: https://bit.ly/2Z3PYTY
Pregled podzakonskih prijedloga: https://bit.ly/3jIMRsp 

Što se tiče kadrovskih pitanja, sukladno Sporazumu o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost, kao predstavnici Vlade Republike Hrvatske iz reda ministara za članove toga Odbora imenovani su Zdravko Marić, Josip Aladrović, Radovan Fuchs i Tomislav Ćorić.
Domagoj Validžić razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar, kao i dužnosti člana Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike. Također, donesena je Odluka kojom se izvan snage stavlja Odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., od 26. listopada 2017., a kojom je Domagoj Validžić bio imenovan članom te Skupštine.