Prosvjed studenata Pravnog fakulteta

Studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta prosvjedovali su jedan sat ispred Hrvatskog narodnog kazališta.

Traže povratak školarine za izvanredne studente na stari iznos i pravedniju organizaciju upisa, nastave i ispita.- Nedopustivo je da ta odluka bude negdje u dokumentaciji zakopana i tako da se izglasa na fakultetskom vijeću, da uprava nema potrebu da nam tako bitnu informaciju kaže, imali smo sastanak Studentskog zbora i uprava 2 dana prije sjednice, čak ni tad nisu nam iskomunicirali tu informaciju, ističe Boris Rajić, predsjednik Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan fakulteta pak poručuje da su studentski predstavnici pristali na izjednačavanje školarina za izvanredne i redovne studente i da je odobreno plaćanje u ratama pa razloga za prosvjed nemaju. 

- Pogreške poput onih da se ne pročita ili ne razumije materijal koji je na stolu, smatramo mladalačkom pogreškom s kojom će predstavljati dobru školu, kaže Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.