Preveliki broj pacijenata na jednu medicinsku sestru u socijalnoj skrbi

Predstavnici Hrvatske komore medicinskih sestara upozorili su na sastanku u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na golemi manjak sestrinskog kadra u socijalnoj skrbi te prevelik broj kroničnih i palijativnih pacijenata na jednu sestru.

-
Koliko je situacija loša i neodrživa, najbolje govore podaci da se npr. za 89 štićenika s mentalnim oštećenjem brine samo jedna medicinska sestra ili da se za 150 psihičkih bolesnika također brine samo jedna medicinska sestra i tri - četiri njegovateljice, rekao je predsjednik Komore Mario Gazić nakon sastanka s državnom tajnicom Marijom Pletikosom.

Komora stoga predlaže promjenu Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, koji definira broj djelatnika u pojedinoj vrsti ustanove, njihove kompetencije i druge aspekte rada.

U sustavu socijalne skrbi, u državnim i privatnim ustanovama, radi više od 1800 medicinskih sestara, i to u domovima za starije, za djecu, za psihički bolesne i za osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjima.

- Predložili smo da se broj medicinskih sestara na svakih 17 psihičkih bolesnika digne s jedne na tri sestre. Za domove za starije predlažemo da za samostalne korisnike minimum bude pet medicinskih sestara na 100 korisnika, a za djelomično ovisne i funkcionalno ovisne korisnike minimum od sedam medicinskih sestara na 100 korisnika, kaže Gazić.

Kad je riječ o dementnim starijim osobama, kojima je potrebna pomoć i nadzor za zadovoljavanje svih životnih potreba, predlažu minimalan standard od šest medicinskih sestara na 20 korisnika.

U Pravilniku treba definirati status, ulogu i kompetencije medicinskih sestara u svim vrstama ustanovama, a ne samo u domovima za starije, ulogu i odgovornost medicinskih sestara - voditeljica službi, te postaviti sestrinsku dokumentaciju kao temelj za donošenje odluka o kategorizaciji korisnika domova s obzirom na njihovo zdravlje.

- Sestre u socijalnoj skrbi su godinama nepravedno zanemarivane, a odgovornost i očekivanja su golemi. Posljednji je tren da se to ispravi, ističe Gazić, koji očekuje da će u proces definiranja izmjena Pravilnika o minimalnim uvjetima Ministarstvo uključiti stručnjake Komore, kao što je dobra praksa s Ministarstvom zdravstva.