Možemo: U Plan oporavka i otpornosti ugraditi kriterije za postizanje društvene pravednosti

Platforma Možemo! uputila je prijedloge Vladi za Plan oporavka i otpornosti koji se trenutačno priprema u Banskim dvorima.

Za javne investicije prema zelenoj tranziciji i digitalizaciji Hrvatska od Europske unije može dobiti više od 8 milijardi eura, a u platformi Možemo! smatraju da se u Plan trebaju ugraditi kriteriji za postizanje društvene pravednosti te o njemu provesti javna i saborska rasprava.

- Imamo šansu da ovu krizu pretvorimo u dubinske promjene strukture ekonomije kako bismo bili manje ranjivi na vanjske šokove kao što je ova pandemija. Konkretno to znači za nas u platformi Možemo! da smo manje ovisni o turizmu, da manje uvozimo energije, da manje uvozimo hrane i da proizvodimo i hranu i energiju na zeleniji i kvalitetniji način, rekao je Tomislav Tomašević iz platforme Možemo!.