Penava: Nisu stvoreni preduvjeti za širenje prava srpskoj manjini

Po odluci Ustavnog suda Gradsko vijeće Grada Vukovara i ove je godine raspravljalo o dostignutom stupnju razumijevanja i dijaloga građana Vukovara.

Na zatvorenoj sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o proširivanju prava pripadnicima srpske nacionalne manjine, što podrazumijeva i postavljanje ćiriličnih ploča na imena ulica, trgova i državnih institucija u tom gradu.

S 12 glasova za i 6 protiv prihvaćen je zaključak gradonačelnika Vukovara Ivana Penave da nisu stvoreni preduvjeti za širenje prava srpskoj manjini.

U tom se zaključku navodi kako u uvjetima kada su još zapostavljena temeljna ljudska prava velikoj većini građana Vukovara svih nacionalnosti, koji su se usprotivili velikosrpskoj agresiji 1991. godine, i to pravo na ljudski život, ljudsko dostojanstvo i ljudsku slobodu sustavnim odgađanjem provođenja postupaka protiv počinitelja ratnih zločina, nisu učinjeni potrebni preduvjeti za priznavanje novih posebnih prava u okviru ravnopravne uporabe jezika i pisma srpskoj nacionalnoj manjini.

Prije se pisano o predloženom zaključku očitovalo Vijeće srpske nacionalne manjine grada Vukovara, iz kojega gradonačelniku Ivanu Penavi zamjeraju da se nije dovoljno potrudio kako bi se popravili odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru, čemu, kako se navodi, svjedoči i činjenica da je predloženi zaključak identičan prošlogodišnjemu. 

Također zamjeraju što gradonačelnik Penava stalno upozorava na nekažnjavanje zločina počinjenih u Vukovaru 1991. nad pripadnicima većinskog naroda, a zločine počinjene nad vukovarskim Srbima ne spominje. Prijedlog zaključka poduprla su vijeća mađarske i ukrajinske nacionalne manjine.

Po Statutu grada, Gradsko vijeće obvezno je u listopadu, a najmanje jedanput u dvije godine, raspravljati o stanju ljudskih prava u Vukovaru i u skladu s procjenom donijeti odluku.

- Postoje temeljna ljudska prava, velikog broja građana ovog grada, koja su tijekom rata bila narušena. Životi, silovanja nisu bitna. Bitnija je ploča. Ako je to tako, društvo  nema problema. Ja sam rekao odavno, postavite ploče, povući ćemo se sa svih pozicija, rekao je Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara.Malenica: Zaključak proizlazi iz odluke Ustavnog suda

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je kako je Gradsko vijeće grada Vukovara u skladu s odlukom Ustavnog suda odbilo proširiti prava nacionalnih manjina, iako ga u određenoj mjeri već poštuje.

- Nisam vidio konkretan zaključak koji je donesen. Prema mojim informacijama već se primjenjuje Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru, ne u punom opsegu, ali u određenim dijelovima se on zapravo primjenjuje i poštuje, rekao je Malenica nakon užeg kabineta Vlade.

Današnji zaključak, dodao je, proizlazi iz odluke Ustavnog suda od prošle godine i statutarne odluke Grada Vukovara gdje je dana ovlast Gradskom vijeću da svake godine u listopadu razmatra jesu li se stekli uvjeti za proširenjem prava pripadnika nacionalnih manjina.