U Dubrovniku nije lako ni umrijeti

U Dubrovniku nije lako ni umrijeti. Kroničan problem je nedostatak grobnih mjesta, a novo će groblje biti završeno tek za četiri godine.

Dubrovnik se već godinama suočava s nedostatkom grobnih mjesta. Na groblju Boninovo već odavno nema mjesta za nove grobove. Rijetka grobna mjesta koja se i prodaju - basnoslovno su skupa.

- Cijene se kreću ja bih rekao oko dvjesto tisuća pa naviše kuna, rekao je direktor Boninova Marijan Dadić.

Suočavaju se s tim problemom na groblju Boninovo, iako tamo više gotovo i nema prostora za ukop. Grade se zajedničke grobnice u koje se privremeno pokapaju oni koji nemaju gdje.

- Nađemo pristojno mjesto gdje možemo izgraditi grobnicu, dvije, za sve one potrebite koji nemaju svoju obiteljsku grobnicu i koji čekaju konkretno groblje Dubac, istaknuo je.

- Ima već dvadeset godina da grade na Dubcu ne znam što čekaju iskopati koju rupu to je već plaćeno ljudi hoće kupiti, rekla je Dubrovčanka.

Jedanaest godina čekalo se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izradu potrebne dokumentacije. Tek je lani počela gradnja novoga groblja.

- Projekt groblja Dubac zajednički je projekt grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka te predviđa ukupno 3.5 tisuće grobnica projektirano je za naredno razdoblje od sto godina, poručio je direktor groblja Dubac Đuro Lonza.

Pri završetku je prva faza gradnje koja uključuje pristupnu cestu, parkiralište, infrastrukturu i potporne zidove. Druga faza  predviđa platoe s grobnicama i trebala  bi započeti sljedeće godine. Predviđaju  kako će im za realizaciju biti potrebne tri godine. Tada bi se moglo početi s ukopima, a do sada je registrirano 1.900 prijavljenih za grobnice.