Članice EU-a zabrinute zbog porasta antisemitizma

Zemlje članice EU-a jednoglasno su u četvrtak usvojile deklaraciju u kojoj izražavaju zabrinutost zbog porasta antisemitizma.

- Vrlo je zabrinjavajući porast prijetnji protiv Židova u Europi, posebice ponovno pojavljivanje konspiracijskih mitova, javno izražavanje antisemitizma, osobito u kontekstu pandemije covida-19 te porast antisemitskih incidenata i zločina iz mržnje, kaže se u deklaraciji.

Ističe se da je borba protiv antisemitizma horizontalno pitanje koje treba rješavati na više razina vlasti, lokalnoj, nacionalnoj i europskoj.

U izjavi se podsjeća da je svaki oblik antisemitizma, netolerancije ili rasne mržnje nespojiv s vrijednostima i ciljevima Europske unije i njezinih članica.

U izjavi se kaže da zemlje članice EU-a imaju dužnost jamčiti sigurnost židovskim zajednicama i institucijama te ističe potreba za brzim uklanjanjem govora mržnje i terorističkih prijetnje s interneta, potreba edukacije o holokaustu i antisemitizmu. 

Izjavu je pozdravio i potpredsjednik Komisije za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas.

- Europa čvrsto stoji protiv svih oblika antisemitizma. Židovi jesu i uvijek će biti dio europskih društava i našeg načina života. Obveze koje su danas preuzele zemlje članice još jednom potvrđuju tu činjenicu, rekao je Schinas.