Nagrade u povodu 103. obljetnice Medicinskog fakultetau Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obilježio je u četvrtak svečanom sjednicom 103. obljetnicu, a tom su prigodom tradicionalno dodijeljene nagrade Medicina, koje se dodjeljuju za promicanje načela humanosti i etičnosti u skrbi za teško bolesne ljude.

Ovogodišnji laureati Nagrade Medicina su Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju i Odjel za striktnu izolaciju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Primarni respiratorni intenzivistički centar Kliničke bolnice Dubrava.

Nagrade su primili pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Marko Kutleša, Adriana Vince iz Odjela za striktnu izolaciju Zavoda za infekcije probavnog sustava te vršitelj dužnosti ravnatelja Kliničke bolnica Dubrava Ivica Lukšić i Bruno Baršić iz Primarnog respiratornog centra za liječenje bolesnika oboljelih od COVID-19.

- Evo samo jedan podatak koliko je to brige i njege za oko 450, 460 bolesnika - u Dubravi se troši 340 000 litara tekućeg kisika na sat, istaknuo je prof. Baršić.

U obrazloženju što ga je pročitao dekan Medicinskoga fakulteta Marijan Klarica ističe se da je Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju ostvario značajan napredak u pristupu, organizaciji rada i znanstvenom radu s bolesnicima oboljelima od najtežih infektivnih bolesti i kao takav prepoznat je u zemlji i inozemstvu.

Nagradu za posebno postignuće u medicinskoj struci i znanosti dodijeljenu djelatnicima Jedinice za znanstvena istraživanja Klinike za infektivne bolesti primila je Alemka Markotić, nagradu dodijeljenu Odjelu za bakteriologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) primila je Blaženka Hunjak, a nagradu dodijeljenu Službi za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar primila je Ivana Vukšić.

Dodijeljene su i četiri posebne nagrade za značajan doprinos funkcioniranju Medicinskog fakulteta. Nagradu dodijeljenu zagrebačkom Građevinskom fakultetu primio je dekan Stjepan Lakušić, nagradu dodijeljenu HZJZ primio je Krunoslav Capak, nagradu dodijeljenu Odsjeku za informatičku djelatnost i Uredu za e-učenje primili su Pero Hrabač i Mirza Žižak, a posebna nagrada/priznanje dodijeljena je i prorektoru Sveučilišta u Zagrebu za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Miljenku Šimpragi.

- Mi i inače izuzetno dobro surađujemo, međutim, u covidu suradnju pojačali, Medicinski fakultet nam je s više aspekata pomogao u funkcnioniranju i obavljanju naših aktivnosti, rekao je Capak.

Dodijeljene su i Dekanove nagrade za znanstvenu produktivnost tijekom pohađanja sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, nagrade za uspjeh, nagrade za najbolji znanstveni rad studenata, posebna Dekanova nagrada za promicanje uspješnosti Medicinskog fakulteta.

Obljetnicu zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta čestitali su i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministar zdravstva Vili Beroš i rektor Zagrebačkoga sveučilišta Damir Boras.