Nedopušteni zahtjevi banaka protiv RH

01.12.2022.

18:01

Autor: Hina/E.P.C.

Europski sud za ljudska prava, Strasbourg

Europski sud za ljudska prava, Strasbourg

Foto: - / Shutterstock

Ured zastupnice Repoublike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) izvijestio je da je taj sud 1. prosinca objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetima OTP Banka i drugi protiv Hrvatske, koju je donio 8. studenoga.

OTP Banka, Raiffeisenbank Austria, Erste&Steiermarkische Banka, Privredna banka Zagreb i Addiko Bank podigle su tužbe pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na pošteno suđenje pred domaćim sudovima.


Banke su, na temelju čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prigovarale da nisu imale pošteno suđenje u predmetima u kojima su bile tuženici, a u kojima su hrvatski sudovi odlučivali u sporu radi zaštite kolektivnih interesa i prava korisnika kredita koji su kredite li u navedenim bankama podigli s valutom u švicarskim francima (CHF), navodi u priopćenju zastupnica RH pri ESLJP-u Štefica Stažnik.


Te su banke pred Sudom tvrdile da su povrijeđena njihova prava na pošteno suđenje, između ostalog, jer je Vrhovni sud odbio postupiti po njihovoj reviziji i uputiti prethodno pitanje Sudu Europske unije u Luksemburgu o primjeni prava EU-a.


Odlučujući o tom prigovoru, ESLJP je utvrdio da je Vrhovni sud dao detaljna i razumna opravdanja za svoju odluku da se ne obrati Sudu Europske unije u Luksemburgu s prethodnim pitanjem te da je to dovoljno da bi se zadovoljila prava i standardi iz čl. 6. Konvencije,navodi se u priopćenju Ureda zastupnice.

O primjeni prava EU-a ne odlučuje ELJSP


Što se tiče samog pitanja primjene prava EU u konkretnom predmetu, ESLJP se pozvao na svoja ranija utvrđenja, prema kojima pitanje primjene prava EU nije pitanje o kojem u meritumu može odlučiti ESLJP u Strasbourgu. Sukladno tome, niti prigovor da se domaći sudovi u donošenju svojih odluka nisu referirali na pravo EU na koje se pozvala jedna od stranaka u postupku, u ovom konkretnom slučaju banke, nije predmet razmatranja tog suda.


O prigovoru banaka da im tijekom domaćeg postupka nije bilo poštivano pravo na jednakost stranaka u postupku, konkretno, da nisu saslušani djelatnici banke koji su bili predloženi kao svjedoci u postupku, ESLJP je utvrdio kako je on također neosnovan, kaže se u priopćenju. 


Pojašnjava se da je iz odluka nadležnih domaćih sudova, prije svega Vrhovnog i Ustavnog suda RH, vidljivo da su sudovi razmotrili sve prigovore stranaka i o njima dali detaljne i obrazložene odluke.


Prijedlog da se saslušaju djelatnici banke kao svjedoci odbijen je, uz obrazloženje da bi njihova svjedočenja bila irelevantna, s obzirom da je u spisu predmeta postojala pisana dokumentacija koja se upravo odnosila na okolnost na koju je predloženo svjedočenje tih svjedoka, te da njihova svjedočenja ne bi donijela ništa novo u postupku.


ESLJP je smatrao da su navedeni detaljni razlozi dostatni za odbijanje ovog dokaznog prijedloga te da se stoga ne može tvrditi da je bankama povrijeđeno pravo na pošteno suđenje. 


Ova sudska odluka je konačna te je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, zaključuje se u priopćenju hrvatske zastupnice pred Europskim sudom za ljudska prva. 

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!