Skupština vjerovnika Uljanika prihvatila nagodbu s Trećim majem

30.03.2023.

14:15

Autor: HRT/Hina

Brodogradilište 3. maj

Brodogradilište 3. maj

Foto: Neva Funcic / Radio Rijeka

Skupština vjerovnika Uljanika d.d. u stečaju je na Trgovačkom sudu u Pazinu dala suglasnost za sklapanje sudskih nagodbi u parničnim postupcima s 3. majem u kojima je Uljanik tužitelj, a kao sredstvo osiguranja plaćanja tražbina prihvaćene su hipoteke na dvjema nekretninama 3. maja. Potvrdila je to stečajna upraviteljica Uljanika Marija Ružić, kazavši da se potpisivanje nagodbe nakon pripreme potrebnih dokumenata, može očekivati uskoro.  

Nagodbom se predviđa se da Treći maj prizna tražbine Uljanika i obveže se dugovanja podmiriti nakon predaje samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta, novogradnje 527 naručitelju, najkasnije do kraja veljače 2025. godine.

Hipoteka na prenoćištu Kantrida i prostoru u Zagrebu


Na prijedlog Trećeg maja kao instrument osiguranja tražbine prihvaćena je hipoteka petog reda na nekretnini u Rijeci - prenoćištu Kantrida, odnosno samačkom hotelu na Kantridi, dok će se hipoteka trećeg reda upisati na suvlasnički dio, odnosno poslovni prostor u Zagrebu.

Sudska nagodba predložena je u vezi sa sudskim postupcima na Trgovačkom sudu u Rijeci, u kojima Uljanik tuži Treći maj radi isplate dospjelih potraživanja, više od 18 milijuna eura pozajmica, predujma i nepodmirenih računa, tj. dugovanja Trećeg maja prema Uljaniku koja su nastala prije stečaja Uljanika.

Skupština vjerovnika Uljanika u stečaju je u početku ožujka razmatrala, ali nije odlučila o sudskim nagodbama s Trećim majem jer je Županijsko državno odvjetništvo u Puli u ime države, kao najvećeg vjerovnika Uljanika, predložilo da se u nagodbama točno odrede sredstva osiguranja plaćanja tražbina koja će Treći maj dati Uljaniku.

Županijsko državno odvjetništvo u Puli je bilo suglasno s prijedlogom stečajne upraviteljice da se mirnim putem dovrše preostala tri parnična predmeta koji su u tijeku između Uljanika u stečaju i Trećeg maja, kao i s rokovima u predloženim sudskim nagodbama, ali je predložilo da Treći maj odredi i sredstva osiguranja plaćanja tražbina, što je i učinjeno.

Odnos s Uljanikom preduvjet restrukturiranja Trećeg maja


U Brodogradilištu Treći maj izradili su plan restrukturiranja, kojeg je prihvatio Nadzorni odbor, no jedan od preduvjeta za uspješnu realizaciju tog plana je reguliranje odnosa između Trećeg maja i Uljanika u stečaju, koji je većinski vlasnik riječkog brodogradilišta.

Stoga su iz Trećeg maja, koji je opterećen znatnim akumuliranim gubicima, uz plan restrukturiranja uputili i prijedlog sklapanja sudskih nagodbi između dviju tvrtaka. Nadzorni odbor Trećeg maja potom je prihvatio odluku o nagodbi, koja bi stupila bi na snagu nakon što ju prihvati i Uljanik.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!