15:04 / 27.05.2020.

Autor: HRT

HZJZ izdao upute za polaganje državne mature

Ilustracija, foto: Borna Filic/PIXSELL

Ilustracija, foto: Borna Filic/PIXSELL

Foto: - / PIXSELL

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je upute za polaganje državne mature.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je upute za polaganje državne mature.

-
Uvjeti za polaganje državne mature su se olakšali te je HZJZ sada olakšao cijelu proceduru pa se nadam da će to omogućiti i našim maturantima da opuštenije dođu na državnu maturu, rekla je ministrica Blaženka Divjak novinarima prije sjednice užeg kabineta Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Napomenuvši da je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja zadužen za provedbu ispita, Divjak je istaknula da u novim preporukama HZJZ-a više ne stoji da je prije dolaska na državnu maturu potrebna izjava.

- Nema novooboljelih, ukinuta zabrana okupljanja više od 40 ljudi
- Objavljen kalendar državne mature

Ispite državne mature preporučljivo je organizirati na način da se pisanje A i B razine ispita odvoji u zasebne dane kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove. Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika.

Predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra. 

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji

Tijekom epidemije bolesti COVID-19 na ispite državne mature ne dolaze pristupnici koji pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.). Na ispite nije dopušten dolazak pristupnicima kojima je utvrđena zaraza koronavirusom. Pristupnici koji ne dođu na ispit državne mature u ljetnom roku iz bilo kojeg od ta dva razloga ili drugih zdravstvenih razloga, ako im zdravstveno stanje to dopusti, polagat će ispite državne mature u drugom, jesenskom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Mjere opreza prije ispita

Svim pristupnicima, djelatnicima uključenim u provedbu ispita državne mature i pomoćnicima na ispitu državne mature, u razdoblju prije prvog ispita te do posljednjeg ispita preporučuje se, koliko je moguće s obzirom na druge životne obaveze i okolnosti, da se pridržavaju pravila koja smanjuju mogućnost zaraze (dosljedno pridržavanje fizičke udaljenosti i pojačana osobna higijena).

Djelatnici i pomoćnici na ispitu državne mature ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove u kojoj se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, ako su u samoizolaciji ili ako je kod njih utvrđena zaraza koronavirusom. Djelatnike s kroničnim bolestima koji možebitno imaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 potrebno je, ako je moguće, rasporediti na takve aktivnosti koje ne zahtijevaju učestali kontakt s većim brojem osobama ili se takvim djelatnicima preporučuje da nose maske.

U slučaju da se nakon pisanja ispita državne mature utvrdi da je kod nekog sudionika utvrđena zaraza sa SARS-CoV2, postupa se sukladno uputama epidemiološke službe. Ako u vrijeme ispita državne mature bude pristupnika kojima je izrečena mjera samoizolacije, uvjeti pristupanja ispitima državne mature utvrdit će se kroz posebne epidemiološke preporuke sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Ispitni prostor, dolazak i kretanje pristupnika

Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije, uključujući i sanitarne prostorije, potrebno je prije prvog ispita te na kraju svakog radnog dana temeljito oprati i dezinficirati. Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje. Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) te da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu. 

Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit. Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata.

Održavanje ispita

Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke). Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Pristupnici ulaze jedan po jedan i sjedaju na svoje ispitno mjesto prema rasporedu koji se nalazi na ulazu u prostoriju. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti 2 metra. 

Dopušteni predmeti

Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije. Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije. Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom. 

Izlazak pristupnika

Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i ostatke hrane/slatkiša). Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan, i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim, ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije. Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na izlazu iz ustanove. Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske međusobne kontakte. 

Čišćenje prostorija nakon ispita

Po završetku ispita prostorije treba očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) treba prebrisati dezinficijensom. Prostorije se dobro provjetravaju (prozori se drže širom otvorenima najmanje pola sata).

Nošenje maski

Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno ali se preporučuje. Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice te osobe koje provode druge aktivnosti kod kojih se ne može držati distanca u odnosu na veći broj osoba te od kojih se uzimaju u ruke predmeti od većeg broja osoba, trebaju nositi masku i rukavice. Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za otpad s poklopcem. Zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi. Nošenje maski je obavezno u specifičnim situacijama koje su navedene u nastavku ovih uputa. Provjera identiteta pristupnika koji nosi masku provodi se na način da pristupnik nakratko spusti masku s lica na udaljenosti od 2 m od osobe zadužena za provjeru osobnih iskaznica te potom vraća masku na lice. Maska se nosi na način da cijelo vrijeme prekriva nos i usta. 

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Pravo na produljeno vrijeme ispita - Pristupnicima kojima je Odlukom o prilagodbi odobreno produljeno vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati najudaljenije mjesto u prostoriji kako bi po završetku redovnog vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji. 

Polaganje ispita u izdvojenom prostoru - Kod polaganja ispita u izdvojenom prostoru, dežurni nastavnici održavaju razmak od pristupnika od najmanje 2 metra, dok u prostoriju ulaze samo osobe koje su nužne za provedbu ispita. 

Pravo na stručnu podršku osobnog pomagača - Ako je pristupniku Odlukom o prilagodbi odobrena stručna podrška pomoćnika na ispitu državne mature (dalje u tekstu osobni pomoćnik), ispit se provodi u izdvojenom prostoru i osobni pomoćnik nosi medicinsku (kiruršku) masku. Preporučuje se da osobni pomoćnik od pristupnika drži koliko je moguće veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednog rada i pružanja stručne podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenom prostoru ustanove, u kući pristupnika ili u bolnici.

Pristupnici s teškoćama - Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno. 

Polaganje ispita kod kuće -  Kod polaganja ispita državne mature kod kuće, dežurni nastavnici koji dolaze u kuću pristupnika nose kirurške maske te dezinficijense za ruke (prije ulaska u kuću i nakon izlaska iz nje dežurni nastavnici dezinficiraju ruke). Rukavice nisu neophodne ali se mogu koristi na način da se stavljaju na ruke kod ulaska u kućanstvo te skidaju nakon izlaska iz njega, odlažu u PVC-vrećicu koju nastavnici odnose sa sobom te odlažu u koš za otpad s poklopcem. Kada je to moguće, u kućanstvu nastavnici održavaju razmak od najmanje 2 m u odnosu na druge ukućane i u donosu na pristupnika. Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici kod ulaska u dom stavljaju jednokratne nazuvke na cipele, dežurni nastavnici nose kirurške maske kao i pristupnik ako pristupnikovo zdravstveno stanje to omogućuje.

Posebni uvjeti za učenike s kroničnim bolestima 

Za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za zarazu i razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti sljedeće: 

• ako zdravstveno stanje učenika dozvoljava nošenje maske, preporučuje se osigurati medicinsku (kiruršku) masku za navedenog učenik te fizički razmak od drugih učenika od najmanje 2 m i ako je moguće nešto manji broj osoba u istom prostoru,
• ako zdravstveno stanje učenika ne dozvoljava nošenje maske, preporuča se polaganje ispita u izdvojenom prostoru; pritom svi djelatnici koji moraju biti prisutni u istoj prostoriji koriste medicinsku  masku.

Pristupnici i djelatnici dužni su prije ispita proučiti upute o pravilnom korištenju maske na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!