Javni poziv za dobrovoljno funkcionalno te stvarno spajanje lokalnih jedinica

14.09.2022.

17:21

Autor: P.F./Hina

Kuna, ilustracija

Kuna, ilustracija

Foto: Davor Javorović / PIXSELL

Ministarstvo financija objavilo je javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Putem tog javnog poziva dodijelit će se pomoć iz državnog proračuna u skladu s uvjetima propisanim odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Sredstva pomoći su bespovratna i namjenska, odnosno za dobrovoljno funkcionalno spajanje i dobrovoljno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, stoji u pozivu koji je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Pritom, pojašnjeno je, dobrovoljno funkcionalno spajanje podrazumijeva zajedničko obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica putem zajedničkog službenika, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajedničke ustanove.

Dobrovoljno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, pak, podrazumijeva dobrovoljno spajanje uređeno zakonom kojim se utvrđuje područno ustrojstvo Republike Hrvatske i pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kako stoji u pozivu, obveza jedinice lokalne samouprave je da prilikom javljanja na javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno spajanje dostavi informaciju za koji model dobrovoljnog spajanja se odlučila i na koji će način koristiti dodatna sredstva koja će im biti na raspolaganju.

Pritom, rok za podnošenje zahtjeva nije ograničen, podnose se poštom na adresu Ministarstva financija, uz jednu kopiju u elektroničkom obliku, a ovisno o odabranom modelu, treba priložiti i potpisane sporazume o zajedničkom obavljanju poslova, odnosno akt o dobrovoljnom spajanju.

Sufinanciranje plaća zajedničkih službenika

Kod dobrovoljnog funkcionalnog spajanja, kada je riječ o zajedničkom službeniku, namjena pomoći je sufinanciranje troškova plaće i ostalih materijalnih troškova zajedničkog službenika, a sukladno sklopljenom sporazumu. Također, kada je posrijedi zajednički upravni odjel ili služba, predviđa se sufinanciranje plaća do najviše pet službenika u takvom odjelu.

Pritom, kako stoji u javnom pozivu, postotak sufinanciranja zajedničkog službenika, zajedničkog upravnog odjela ili službe uvećava se primjenom podkriterija broja stanovnika, ali ukupno ne može iznositi više od 75% za jedinice lokalne samouprave do 1.000 stanovnika, a više od 50 posto za jedinice lokalne samouprave iznad 1.000 stanovnika.

Podkriterij broja stanovnika utvrđuje se posebno za svaku jedinicu lokalne samouprave, a postotak sufinanciranja funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave temeljem podkriterija broja stanovnika utvrđuje se na način da za jedinice do 1.000 stanovnika postotak sufinanciranja iznosi 30 posto, od 1.000 do 2.500 stanovnika sufinanciranje iznosi 15 posto, od 2.500 do 5.000 stanovnika deset posto, a po tom podkriteriju sufinanciranje ne ostvaruju jedinice s više od pet tisuća stanovnika, istaknuto je.

Kada je, pak, riječ o zajedničkom trgovačkom društvu ili ustanovi, troškovi zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili ustanove se mogu sufinancirati u iznosu od najviše 25 posto odnosno do iznosa od 500.000 kuna za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

U javnom pozivu piše i da se sredstva pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinice lokalne samouprave ostvaruju u razdoblju od pet godina od dana donošenja akta Ministarstva financija o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje.

"Pomoć za kapitalne projekte do 7,5 milijuna kuna"

Drugim modelom, odnosno dobrovoljnim stvarnim spajanjem, to jest pripajanjem područja jedne ili više jedinica lokalne samouprave drugoj jedinici, pravo na pomoć ostvaruje se samo u slučajevima kada se pripajaju jedinice lokalne samouprave koje su po indeksu razvijenosti razvrstane u skupine od prve do pete.

Tako, jedinica kojoj je pripojeno područje jedne ili više jedinica ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć iz državnog proračuna, a za slučaj otplate ostalih dospjelih obveza jedinice lokalne samouprave i njenih proračunskih korisnika čije se područje pripojilo, sa stanjem na dan 30. lipnja 2022. Također, jednokratna pomoć se daje i za podmirenje jednokratnih materijalnih troškova spajanja.

Nadalje, za jedinice se predviđaju i "tekuće i kapitalne pomoći" u razdoblju od pet godina od dana spajanja

To uključuje pomoći u godišnjem iznosu koji je dva puta veći od iznosa fiskalnog izravnanja pripojene jedinice lokalne samouprave u godini prije spajanja, pri čemu minimalno 50 posto navedenih sredstava se mora koristiti za kapitalne projekte od kojih koristi imaju stanovnici pripojene jedinice lokalne samouprave,

Pomoć za kapitalne projekte najviše može dosezati 7,5 milijuna kuna, navedeno je.

U javnom pozivu između ostalog stoji i da se dinamika isplate sredstava pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje te dobrovoljno stvarno spajanje i praćenje provedbe utvrđuje aktom Ministarstva financija o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje odnosno dobrovoljno stvamo spajanje.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!