15:49 / 13.09.2018.

Autor: I.H./Hina

O javnoj rasvjeti odlučuje Bandić bez Skupštine

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: - / PIXSELL

U odluci stoji da će Grad Zagreb obavijestiti dužnike u rok od 60 dana o izvršenom otpisu dospjeloga duga, a Grad Zagreb i FINA sklopit će ugovor kojim će urediti međusobne odnose radi provedbe te odluke.
Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su odluku o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora, koja omogućuje gradonačelniku da sklapa ugovor s tvrtkom za održavanje javne rasvjete, a da pritom ne odgovara Gradskoj skupštini. Ta odluka predstavlja usklađivanje s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu 4. kolovoza.Zakonom je propisano da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti, koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora, te da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje koje su to komunalne djelatnosti. Odlukom se propisuje da je na području Zagreba komunalna djelatnost - održavanje javne rasvjete. Propisuje se da se postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o održavanju javne rasvjete provode prema propisima o javnoj nabavi.

Također, propisuje se da pravna osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, kojoj ugovor prestaje važiti 17. listopada, nastavit će ih obavljati pod uvjetima, na način i po cijeni kako je određeno tim ugovorom, o čemu će se sklopiti aneks ugovoru, sve do sklapanja novog ugovora.

U ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez Saša Molan istaknuo je da SDP ne može prihvatiti takav prijedlog jer nije u interesu građana, a "oni koji bi trebali raditi posao za građane, ne rade, već rade za privatni interes pitaj Boga kojih i kakvih pojedinaca". "Naš ključni problem je priča koju danas nećemo ponovno otvarati jer je otvarana već tri ili četiri puta, cijeli taj komplot različitih interesa koji se motaju iza ovoga i iz tog razloga smo protiv odluke", kazao je za Klub gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika Stanko Kordić.

Tomislav Tomašević, u ime Kluba lijevog bloka, smatra da te poslove treba obavljati gradska tvrtka, a ne privatna, a bezobraznim je ocijenio odgovor Holdinga da ih kratkoća roka u kojem su se trebali očitovati ograničava u mogućnosti davanja financijske analize predložene djelatnosti za Holding.

Zagrebačka skupština o otpisu dugova blokiranima

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je na sjednici jednoglasno prihvatila prijedlog odluke zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića o otpisu dugova fizičkim osobama, blokiranim Zagrepčanima, kojima se otpisuje dospjeli dug po osnovama plaćanja Gradu Zagrebu najviše do 10.000 kuna ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška.

Spomenuta odluka ne odnosi se na dug za novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima, a odluka će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Pravni temelj za njezino donošenje je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama te Statut Grada Zagreba. U obrazloženju odluke, među ostalim, stoji da se tom jednokratnom mjerom nastoji pomoći većem broja dužnika-fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske, nad kojima se provodila i još uvijek se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga po osnovama za plaćanje Grada Zagreba i tako omogućiti da se njihovi računi deblokiraju. Dodaje se kako za njezino provođenje ne treba  osigurati novčana sredstva u Proračunu Grada Zagreba za 2018.

Navodi se kako će dužniku Grad Zagreb otpisati dug samostalno s danom stupanja na snagu Odluke, bez potrebe da dužnik podnese zahtjev. Ako pak dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema Gradu prelazi iznos iz odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje upisane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije (FINA-e) sve do iznosa iz Odluke.

U odluci stoji da će Grad Zagreb obavijestiti dužnike u rok od 60 dana o izvršenom otpisu dospjeloga duga, a Grad Zagreb i FINA sklopit će ugovor kojim će urediti međusobne odnose radi provedbe te odluke.

Od blokiranih 63.225 Zagrepčana, njih 17.594 ima dug prema Gradu

U Gradu Zagrebu je, po podatcima Fine, blokirano 63.225 građana, a njihov dug je s danom 31. prosinca 2017. iznosio 12,2 milijarda kuna.  Od navedenog abroja blokiranih građana, njih 17.594 ima dug prema Gradu Zagrebu, ističe se u obrazloženju.  Odbor za kontrolu Gradske skupštine je 5. rujna od Fine zatražio te dobio informaciju o broju ovršenika koji bi prema odredbama Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama bili obuhvaćeni otpisom, odnosno koji zadovoljavaju uvjete navedene u odluci.

Iz tih podataka razvidno je kako je evidentirano 350 dužnika na teret kojih su u Očevidnik upisane neizvršene osnove za plaćanje do 10.000 kuna duga s osnove glavnice i troška u korist računa Grada Zagreba a koje bi u cijelosti ušle u otpis. Ukupan iznos dospjeloga duga tih dužnika iznosu gotovo 927.000 kuna, a uvećava se za pripadajuće dospjele kamate, koje na dan 3. rujna ove godine iznose gotovo 329.000 kuna.

Evidentirana su i 140 dužnika čiji ukupan dospjeli dug s osnove glavnice i troška u korist računa Grada Zagreba prelazi iznos od 10.000 kuna, a njima će dug otpisati tako tako da ukupan iznos dospjeloga duga, koji bi ušao u otpis iznosi milijun i 400 tisuća kuna, dok iznos pripadajuće kamate nije moguće dati bez dodatnih parametara i izračuna za svakog pojedinog ovršenika.

Podaci koje je dostavila FINA su okvirni, budući da su uzete u obzir osnove za plaćanje u korist nekoga od računa koji se vode pod OIB-om Grada Zagreba.

Gradski zastupnici u raspravi su se usuglasili da blokiranim građanima treba pomoći, no kritizirali su što se u odluci ne zna za što su se točno ti dugovi otpisali, te koliko se dugova odnosi na građane, a koliko na obrtnike, ukazali su i na potrebu uvođenja socijalnih i financijskih kriterija za otpis duga, bolje iskoordiniranosti u postupanju između Grada i Zagrebačkog holdinga.

Zastupnik Davor Filipović je u ime Kluba HDZ-a istaknuo kako tu odluku treba pozdraviti jer se na taj način pokušava barem dijelom pomoći sugrađanima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

Zastupnica Vesna Nađ je u ime Kluba SDP-a rekla da sam otpis dugova fizičkim osobama ima smisla jer će omogućiti određenom, makar manjem broju građana, da lakše zadovoljavaju svoje osnovne i životne potrebe. Međutim, istaknula je kako nema podataka koliki je dug prema Zagrebačkom holdingu a vjeruje da je on veći nego prema Gradu Zagrebu.

Također, nema analize stanja dugova, ne vidi se koliko su ti građani zapravo dužni, hoće li im se računi deblokirati ili je to manji dio njihovog duga. Grad Zagreb bi mogao otpisati i veći iznos od 10.000 kuna, jer nema ograničenja u Zakonu, rekla je Nađ te upitala zašto se na preostali dug nije predvidjela obročna otplata. Rekla je i kako se ne vidi socijalna slika blokiranih dužnika.

Pročelnica Gradskog ureda za financije Daniela Juroš Pečnik rekla da se zbog kratkoće roka, do kada se Grad Zagreb morao odlučiti o svom postupanju u vezi otpisa dugova, nisu za ovu skupštinsku sjednicu uspjeli pripremiti druge podatke osim onih dobivenih iz Fine, te najavila da će podatke prikupiti i detaljnu analizu svakog njihovog postupanja i otpisanog duga dostaviti Gradskoj skupštini.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!