Od danas očevi imaju pravo na plaćeni očinski dopust

01.08.2022.

07:26

Autor: T.V./HRT/Hina

Od danas očevi imaju pravo na plaćeni očinski dopust

Od danas očevi imaju pravo na plaćeni očinski dopust

Foto: - / Shutterstock

Očevi u Hrvatskoj od danas imaju pravo na - plaćeni očinski dopust. Trajat će 10 odnosno 15 dana, ovisno o tome je li riječ o jednom djetetu ili blizancima ili više djece rođene u isto vrijeme. Taj dopust nije obvezan, no ako ga otac želi, poslodavac mu ga mora omogućiti. U protivnom, platit će kaznu. 

- Roditeljski dopust, u posljednjih nekoliko godina, od 2017. do danas, povećavamo treći put, i dosadašnjih 5600 kuna povećat ćemo na 7500 kuna, što smatramo da će ipak znatno pomoći našim mladim obiteljima, najavila je Željka Josić, državna tajnica u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade.


Novo pravo, očinski dopust uvodi se za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece. Pravo se može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci djetetova života, a otac ga koristi neovisno o radnopravnom statusu majke.

Svrha očinskog dopusta je omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta.

Za korištenje dopusta naknada plaće u punom iznosu

Za vrijeme njegova korištenja, naknada plaće isplaćivat će se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, navodi Središnji državni ured za demografiju i mlade. Zakonom se povećava i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se isplaćuje za korištenja očinskog dopusta, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to tako da naknada plaće iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna, umjesto ranijih 170 posto, odnosno 5.654,20 kuna. Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110 posto proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna, umjesto ranijih 2.328,20 kuna.

Za provedbu Zakona u ovoj godini 91 milijun kuna

Navedeno povećanje odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta, i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako sljedeće dijete. Za korisnike koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj vrijedećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, i to prava na korištenje roditeljskog dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje po službenoj dužnosti obračunavat će naknade u visini propisanoj novim zakonom, jer je navedena novčana potpora za korisnike povoljnija, objavio je Središnji ured za demografiju i mlade.

Financijska sredstva potrebna za provedbu Zakona u ovoj godini iznose gotovo 91 milijun kuna, a za iduće godine 273 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube!