18:14 / 20.12.2018.

Autor: HRT

Revizija bila u svih 20 ministarstava, tri zavoda, 71 lokalnu jedinicu..

Foto: ilustracija, pixabay

Foto: ilustracija, pixabay

Foto: - / -

Najčešće nepravilnosti kod proračunskih korisnika tiču se računovodstvenog poslovanja, prihoda i rashoda, navodi Revizija.
Državni ured za reviziju, od listopada prošle do konca rujna ove obavio je sve planirane revizije: 224 financijske i 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbe danih naloga i preporuka te 212 uvida u financijske izvještaje.

Obavljene su revizije 23 korisnika državnog proračuna i 71 lokalne jedinice, 11 gradova i 60 općina, Hrvatskog Crvenog križa i 30 društava Crvenog križa, 41 političke stranke, šest nezavisnih saborskih zastupnika i nezavisnog lokalnog vijećnika Brune Poropata. Revizija je bila u svih 20 ministarstava te u tri zavoda: za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje te u Zavod za zapošljavanje.

Najčešće nepravilnosti kod proračunskih korisnika tiču se računovodstvenog poslovanja, prihoda i rashoda, navodi Revizija. Precizira kako su pojedini rashodi financirani sredstvima planiranim za druge rashode, poslovni događaji nisu evidentirani na propisanim računima, ne obavlja se cjeloviti popis imovine i obveza, za naplatu nekih prihoda nisu poduzimane sve raspoložive mjere, pojedine poslove obavljali su vanjski izvršitelji, a trebali su zaposlenici, rashodi za naknade prema ugovorima od djelu premašili su dozvoljenih dva posto sredstava za plaće, kontrola dodjele i korištenja subvencija, pomoći i donacija nije dovoljno učinkovita.

Nepovoljno mišljenje dvjema općinama: Kloštru Podravskom i Peterancu Od 71 lokalne jedinice, koje su lani uprihodovale gotovo milijardu kuna. Revizija je nepovoljno mišljenje dala općinama Kloštar Podravski i Peteranec. Kod Kloštra Podravskog utvrđeno je, između ostalog, da prihodi, rashodi i potraživanja nisu evidentirani na propisanim računima, a za pojedine rashode i obveze nema dokumentacije, blagajničko poslovanje nije uredno vođeno, obveze u iznosu preko milijun kuna nisu iskazane u financijskim izvještajima, a popis imovine i obveza nije proveden.

Kod općine Peteranec utvrđeno je da je u financijskim izvještajima višak prihoda iskazan u većem iznosu za 3, 3 milijuna kuna, a potraživanja za 539 tisuća kuna. Osim toga, vrijednost većeg broja nekretnina nije evidentirana u poslovnim knjigama, dio imovine nije popisan ni iskazan u financijskim izvještajima, a i različiti su podaci o vrijednosti imovine u financijskim izvještajima i poslovnim knjigama za 1, 5 milijuna kuna.

U nekim organizacijama Crvenog križa pomoć nije dokumentirana, a u nekima se pozajmice ne vraćaju

Od 132 organizacije Crvenog križa, Revizija je obuhvatila Hrvatski crveni križ te 30 društava Crvenog križa: dva županijska i 28 gradskih društava. Izraženo je pet bezuvjetnih, 23 uvjetna i tri nepovoljna mišljenja za gradska društva Crvenog križa u Čakovcu, Rovinju i Zaprešiću.

Ipak, Ured je ocijenio kako je većina društava Crvenog križa ostvarila utvrđene ciljeve te sredstva koristila u skladu s programom rada i financijskim planom. Ocijenio je i kako bi se, s obzirom na sredstva kojima raspolažu društva Crvenog križa, suradnjom svih lokalnih zajednica i društava Crvenog križa, kao i drugih institucija mogle znatno umanjiti posljedice siromaštva i osamljenosti kod starijih i nemoćnih osoba. Posebno naglašava da bi se mogla osigurati prehrana svoj školskoj djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Organizacije CK kojima se Revizija bavila uprihodovale su 150 milijuna kuna.

Propusti i u lokalnim proračunima; Holding ne koristi svrhovito ni ekonomično vanjske usluge Revizijom učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz lokalnih proračuna obuhvaćeno je 45 subjekata: 20 županija, 24 grada i Grad Zagreb.

Predmet revizije bile su donacije za 2016. i 2017. u iznosu od 1, 5 milijardi kuna. Ocijenjeno je da su se u 11 županija i 13 gradova dodjeljivale i koristile učinkovito, pri čemu, ipak, trebaju određena poboljšanja. U devet županija, 11 gradova i Gradu Zagrebu djelomično učinkovito.

Revizijom učinkovitosti korištenja vanjskih usluga obuhvaćeno je 36 trgovačkih društava, tri u vlasništvu države i 33 u vlasništvu lokalnih jedinica, u razdoblju od 2015. do 2017.

Tri trgovačka društva: Agencija za komercijalnu djelatnost, HEP i Hrvatska pošta koristili su vanjske usluge svrhovito i ekonomično, kod 32 društva trebaju određena poboljšanja, dok Zagrebački holding vanjske usluge nije koristio svrhovito i ekonomično, te su potrebna značajna poboljšanja.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!